Етикети

, , , , , , , , , , ,

Моята физическа болка ми донесе много страдание, но ми спести много глупост.

*****

Светът на обектите не може да съществува без света на субекта, защото втория конструира първия.

*****

Телесното страдание на индивида пречиства и извисява познанието и самопознанието му.

*****

В очите на всеки голотата на истината е различна.

*****

Както тялото е обвито с дрехи, така и духът и умът са обвити в лъжи, заблуди, предразсъдъци и стереотипи.

*****

Ако пред погледа ни поставяме само дребнавите неща от живота, никога няма да усетим и да разберем величието на света и живота.

*****

Това, което настъпва след смъртта е същото, каквото е било преди раждането.

*****

Днес света се управлява от алчността.

*****

Единствено света тук и сега е реален; нашите болки и страдание, нашите радости и скърби. Миналото и бъдещето на другите, чуждото страдание са само проекции на сили, които не ни засягат, не съществуват, докато не навлязат в света ни тук и сега.

*****

Всяко време цени най-много онези, които се занимават с прищявките на краткото му ежедневие.

*****

От живота можеш да извлечеш всичко, стига да знаеш кога и как. Но нищо не можеш да задържиш вечно.

*****

Изживявайте уникалността на всеки ден от живота си, като се концентрирате върху днешния ден. Само той е сигурен и реален.

*****

Не можете да спрете това, което се случва. Можете само да го ускорите, да го забавите или да промените посоката му. И да изберете как да го приемете и преживеете.

*****

Съдбата не е нищо друго освен последиците от нашите мисли и действия.

*****

Веднъж конструирано от хората времето се е родило с всички отрицателни черти на родителите си.

*****

Времето е бездънен сюнгер – поглъща и умъртвява всичко.

*****

Биографията е история на патологиите.

*****

Щастливи сме не от това, което имаме, а от това, което сме.

*****

По своята жестокост човек не отстъпва на хищниците. Дори ги задминава, защото убива дори себеподобните си поради интереси и за удоволствие.

*****

Когато човек е здрав всичко е възможно и всичко е възможно да го радва.

*****

Не можеш да получиш нещо, на което не му е дошло времето.

*****

Качеството на обществото не се повишава само от неговото количествено увеличение. Необходими са повече и по-качествени хора.

*****

Истинската доброта не е показна, тя е смирена.

*****

Колкото ума на човека е по-ограничен, толкова скуката е по-чест гост в живота му.

*****

Нито скромността, нито горделивостта, нито суетата, нито наглостта, са добродетели.

*****

Глупостта има способността да властва над всичко и всички.

*****

За да признае и да зачита чуждото достойнство човек сам трябва да е достоен.

*****

Богатството е майка на скуката.

*****

Всяка биография е история на страданието. Всеки биографичен наратив е разказ за него.

*****

Не може да ми липсва нещо, което не съм пожелал.

*****

Това, което не искам, не ми липсва.

*****

Глупостта и физическата болка – това са днешните врагове на щастието.

*****

Едно самоограничение може да ни направи щастливи.

*****

За да сме щастливи желанията трябва да съответстват на възможностите.

*****

Най-голямата заблуда на младостта и богатството, е, че смъртта не се отнася за тях.

*****

Човек е свободен единствено в самотата си.

*****

Ако човек не понася самотата си, значи има сериозни проблеми със себе си.

Източник: Шопенхауер, А. (2013) За човека, обществото и нравите. ИК „Фама“, София.

Божидар Ивков

Реклама