Етикети

, , , , ,

Велика е тази жена, която е преди всичко Човек и която умее винаги да те задържи, когато залитнеш. Същото важи и за мъжа.

*****

Медийната информация е дезинформация, която цели да ни информира дезинформирано, за да не сме информирани.

*****

Понякога мълчанието е най-красноречивото доказателство за липса на мисъл.

*****

Парите са унищожили сто пъти повече души, отколкото желязото е унищожило тела.

*****

И мълчанието, и благородните метали, винаги имат различно съдържание.

*****

Когато парите са единствен довод и аргумент, логиката и думите са безсилни.

*****

Когато в спора се позоваваме на авторитети, ние не използваме мисълта, а паметта си. (парафраза по мисъл на Леонардо да Винчи)

*****

Единственият критик, когото признавам, е времето.

*****

Истински моралния човек изпитва удоволствие, когато мисли и действа за другите. (парафраза по Д. Юм)

*****

Моралът не се създава от закони или със закони.

*****

Истинското мъжество е качество на Човека, не на мъжа.

*****

И любовта, и доверието са твърде рискови удоволствия.

*****

Бог не ме е забравил. Изостави ме. Дори той се умори да плаче, гледайки ме как и в какво греша.

*****

Мечтите са и дар, и наказание за хората с въображение и як гръб.