Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

Лекции на специалисти, посветени на диагностиката и лечението на ревматоидните заболявания, индивидуални консултации с лекари и изложба-базар на рехабилитационни средства – това са основните пунктове в програмата, подготвена от Националния институт по гериатрия, ревматология и рехабилитация във Варшава по случай световните дни през октомври, посветени на различни ревматоидни болести.

Тазгодишното издание на Световните дни на ревматизма протича под мотото „Свържи се веднага, не отлагай – времето тече“. Този слоган ясно и недвусмислено подчертава особено голямата значимост на ранното обръщане към лекар специалист при ревматоидните болести. Именно ранното диагностициране на възпалителното ревматоидно заболяване е един от най-важните фактори, определящ потенциалните възможности за успешно лечение.

А най-важно, може би, е ранното включване на биологична терапия. Под ранно включване на биологично лечение разбирам започване на лечението, когато болестта още не е нанесла сериозни и невъзвратими поражения върху съединителната тъкан и ставите. Късното включване на биологични препарати в лечебния процес до голяма степен обезсмисля тяхното използване.

Специалистите от НИГРиР са подготвили множество интересни прояви, предназначени за болните, техните семейства, опекуни и за всички, които се интересуват от ревматологията.

На 12 октомври в сградата на НИГРиР от 10 до 14 часа заинтересованите ще могат да чуят интересни лекции, посветени на ревматоидните заболявания и живота с тях. Едновременно с лекциите и консултациите със специалисти, ще се проведе и изложба-базар, на която щандове ще имат пациентски организации и производители и търговци на рехабилитационни уреди, подпомагащи ежедневния живот на хората с ревматоидни заболявания.

В лекционната програма са включени доклади, посветени на:

– Проекта и световния ден за борба с ревматизма,

– Как да се „четат“ сигналите, подавани от нашето тяло и кога да се обърнем към лекар,

– Диагностични възможности и лечение на РА,

– Рискови фактори за сърдечно-съдови болести при лица с РА,

– Диетата като елемент, подпомагащ лечението и поддържането на добро здравословно състояние,

– Рехабилитация и лична физическа активност при възпалителните ревматоридни болести,

– Ако е РА, тогава какво?,

– Възпалителни спондилопатии.

Основна цел на програмата е пилотното въвеждане на здравна политика в сферата на профилактиката и ранното откриване на ревматоидното възпаление на ставите при сътрудничество с центровете за извънболнична помощ. Цели се координация при скрининга на ревматоидните болести.

*****

В България подобни инициативи за сега липсват или са оставени изцяло в ръцете на пациентските организации, като ОПРЗБ е единствената такава, която досега е успяла да реализира смислени и полезни за хората проекти.

Познавайки полската практика при организацията и провеждането на подобни форуми не съм изненадан от факта, че е организирана изложба базар на рехабилитационни уреди и помощни средства. Тази индустрия е добре развита в Полша и участието на фирмите производителки в подобни начинания е полезно и за хората, и за тях самите. Всеки посетил изложбата ще може да се запознае с наличните помощни средства и да намери своите, за да улесни ежедневието си. Тази практика също е непозната в страната.

Оставам с впечатлението, че липсва заинтересованост от страна на ревматолозите безплатно да си губят времето да обучават пациентите си, как да се справят по-добре със заболяването си. Дейността на отделни ревматолози в посока на обучение на пациентите, не променя тази моя констатация. Това безразличие до голяма степен е наложено веднъж от системата на здравеопазване и втори път от условията на живот, които са създадени в страната.

Източник: pwx/RZ (2018) Światowe Dni Reumatyzmu w NIGRiR – 12 października. W: Rynek Zdrowia z 06 października 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/swiatowe-dni-reumatyzmu-w-nigrir-12-pazdziernika,188271,1011.html

доц. д-р Божидар Ивков