Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

Почти 30% от хората с РА са лекувани с кортикостероиди, като две пети от тях в продължение на повече от 5 години. Това са резултати от изследване, проведено в Полша сред лица с РА. Според световните стандарти кортикостероидите трябва да се използват при лечението на РА само за кратко време.

Анкетното проучване е проведено през май тази година от Общополското сдружение на младите хора с възпалителни заболявания на съединителната тъкан „3majmy się razem”. Анкетирани са 812 лица с РА, като 95% от тях са жени, основно на средна възраст (30-50 години). Според експертите един от най-обезпокоителните резултати, получени от проучването е свързан с факта, че кортикостероидните лекарства се прилагат при 28% от лицата с РА, като почти при 40% от тях (т.е. две пети) по-дълго от 5 години.

Едно от най-големите предимства на кортикостероидите е, че действат много бързо и позволяват в кратки срокове да се овладее силна атака на РА. Същевременно трябва да се помни, че те не лекуват болестта и не предотвратяват уврежданията на ставите в хода на протичане на РА.

Важно е, че пациентите са се лекували основно (67%) в клиники по ревматология, следователно при специалисти, а не при общопрактикуващи лекари. „В съответствие с препоръките, които ни задължават – т.е. препоръките на EULAR и Американския Колеж по Ревматология (ACR) – кортикостероидите трябва да се използват при РА за кратко време. Прието е, че те не трябва да се използват по-дълго от 3 до 6 месеца и то главно след откриване на РА и евентуално при обостряне на болестта” – коментира резултатите от проучването д-р Мариуш Вударски от Националния институт по гериатрия, ревматология и рехабилитация.

Сред най-познатите нежелани странични ефекти от продължителното прилагане на кортикостероиди са:

– остеопороза,

– високо кръвно налягане,

– липидни разстройства,

– катаракт.

Според полския специалист предимството на кортикостероидите е, че действат много бързо – противовъзпалителния ефект настъпва броени дни след включването им в лечението. Те обаче не лекуват болестта и не предпазват ставите от увреждания в процеса на протичане на РА. „Използваме ги, за да спечелим време до момента, когато ще започнат да действат болестмодифициращите лекарства” – изяснява ревматологът.

Болестмодифициращите лекарства, според специалистите (например metotreksat или leflunomid), не само възпират възпалението в ставите, но допълнително могат да предпазят тяхната деструкция и по-късни изменения, както и да предотвратят или сериозно да забавят увреждането на вътрешните органи. Има случаи, когато тези лекарства водят до ремисия или до сериозно редуциране на активността на болестта. А това може да предпази човекът от инвалидизация, което всъщност е и основна цел на лечението. Важно условие за постигане на такъв резултат е ранно откриване на заболяването и бързо включване на подходяща терапия.

В Полша съществува проблем с достъпа до опитни ревматолози. В България също има подобен проблем, но в по-малка степен.

Според мнението на д-р Вударски най-новите изследвания потвърждават, че с кортикостероидите се злоупотребява при хората с РА. Една от причините за това е свързана с недостатъчното обучение на лекарите, които се страхуват да предприемат по-агресивно лечение с прилагане на болестмодифициращи лекарства. „Днес в лечението на РА се приема стратегия на агресивни действия. Това означава, че болестмодифициращите лекарства трябва да се използват от самото начало на болестта и да се приемат в големи дози, за да се овладее прогреса на заболяването“ – казва полския специалист. А това изисква лечение, прилагано и следено от опитен ревматолог, до който често хората нямат достъп.

Дългото прилагане на кортикостероиди може да доведе до вторична надбъбречна недостатъчност. Продължителното лечение с кортизонови препарати води до специфична зависимост и често за хората с РА е много трудно да спрат употребата им.

Много често хората с РА не се информират – по различни причини – за съвременните методи на лечение, прилагани при РА. Над 60% от изследваните лица с РА не са получили от лекаря си изчерпателна информация за болестта си, схемата на лечение, целта и продължителността му. За съвременните методи на лечение лекарите не са съобщили на почти половината (49%) от хората с РА.

Според председателката на полското сдружение „3majmy się razem” това представлява нарушение на закона за лекарската и зъболекарската професия, както и на закона за правата на пациента, Етичния кодекс на лекаря.

От проучването се разбира също така, че едва 1% до 2% от поляците с РА получават съвременно биологично лечение, независимо от всички международни препоръки. Ситуацията в България е подобна и непрекъснато се влошава. Най-малки шансове да получат този вид терапия имат хората на възраст над 50 години. Нещо повече, при над 53% от пациентите при които е било приложено такова лечение, то е било включено твърде късно.

Биологичните лекарства показват голяма ефективност в лечението и достигането на ремисия при множество ревматоидни заболявания. За съжаление в България този метод на лечение се определя не толкова от лекари-ревматолози, колкото от администратори, за които е важен само един принцип – икономическата ефективност.

Източник: PM (2018) Zbyt wielu chorych na RZS jest leczonych steroidami. W: Puls Medycyny z 4.10.2018. https://pulsmedycyny.pl/zbyt-wielu-chorych-na-rzs-jest-leczonych-steroidami-941766

доц. д-р Божидар Ивков