Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

Въпросите, свързани с медицинската етика, са въпроси и за качеството на оказваната медицинска помощ. И тази констатация е валидна за всяка една система на здравеопазване по света.

Днес отношенията лекар-пациент са „минирани“ най-малко от два важни социални феномена: от една страна лекарите просто не знаят как да общуват с пациентите, а от друга страна, много пациенти навлизат в т.нар. потребителски екстремизъм…

доц. д-р Божидар Ивков

ПОРОЧНИЯТ КРЪГ НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕТО И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО