Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Един от основните изводи на Кр. Блешинска е свързан с това, че „здравословното състояние и равнището на възможностите на личността по съществен начин определят нейното ситуиране в живота на социалната общност, което от своя страна води до по-ниските социален статус и социална позиция на инвалидите.

Намерих този превод в архива си. Вероятно съм го правил в края на 90-те години на ХХ век. И макар оригиналния текст да е публикуван преди повече от 20 години, струва ми се, че би могъл да бъде полезен на всички, които се интересуват от социология и по-специално от социология на инвалидността.

Приятно четене.

доц. д-р Божидар Ивков

БЛЕШИНСКА-ИНВАЛИДНОСТТА КАТО ФАКТОР, ФОРМИРАЩ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО