Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Болката в гърба при тинейджърите има връзка с психични проблеми, както и с рисково поведение, в т.ч. употреба на алкохол и тютюнопушене, информира научното списание „Journal of Public Health”.

В периода на съзряване често е възможно да се появят мускулно-скелетни болки, засягащи, костите, ставите или мускулите на тялото и по-специално болки в гърба. Макар обикновено те да биват пренебрегвани, те се причина за една значителна част от посещенията при лекар, отсъствие от училище и могат да затрудняват ежедневните дейности на младежите.

Екип от учени под ръководството на проф. Steven Kamper от Университета в Сидни, Австралия, искали да проверят дали болките в гърба имат връзка с други проблеми при юношите и анализирали данни, събрани от 6500 тинейджъри. Относителния дял на участниците в изследването, които съобщавали за пушене, употреба на алкохол или напускане на занятия в училище нараствал заедно с честотата на проява на болката. Например 14-15-годишните, които усещали болка по-често от един път седмично, 2-3 пъти по-често са употребявали алкохол или са пушили през месеца, предхождащ изследването в сравнение с тези, които са чувствали болка по-рядко или никога не са я изпитвали. По същия начин ученици, които са изпитвали болка по-често от веднъж седмично, два пъти по-чести са напускали занятията в училище. По-малко ясна е била връзката между болките в гърба и страха и депресията.

Болките в гърба и нездравословното поведение могат да влияят негативно и след достигне на зрелостта, като повлияват здравословното състояние на хората, при които са се проявявали. Болките в гърба могат да подсказват или показват общо недобро здравословно състояние или наличие на повишен риск от поява и развитие на хронични болести, като например ревматоидни заболявания. Мозъкът на юношите, който е в процес на развитие, е твърде податлив на въздействието на токсични субстанции – тяхното използване в ранния период на съзряването може да повиши риска от развитие на зависимост и поява на психични проблеми в по-късните етапи на живота.

Според мнението на проф. Kamper тези въпроси изискват по-нататъшни изследвания, за да се разберат по-добре причините за и последиците от болките в гърба при тинейджърите.

Източници: PAP/RZ (2018) Ból pleców u nastolatków ma związek z innymi problemami. W: Rynek Zdrowia z 11 września 2018 16:39 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/bol-plecow-u-nastolatkow-ma-zwiazek-z-innymi-problemami,187440,11.html

Kamper, S. J., Z. A. Michaleff, P. Campbell, K. M. Dunn, T. P. Yamato (2018) Back pain, mental health and substance use are associated in adolescents. In: Journal of Public Health, fdy129, https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy129

доц. д-р Божидар Ивков