Етикети

, , , , , , ,

През месец юни тази година компулсивното сексуално поведение за първи път се появи в Международната класификация на болестите (МКБ) на СЗО. То е попаднало там благодарение и на полското изследване на основите на това разстройство – изяснява психологът доц. Матеуш Гола.

„Когато работех като клиничен психолог при мен идваха хора, които търсеха помощ във връзка компулсивно сексуално поведение“ – разказва в разговор с ПАП доц. д-р Матеуш Гола от Института по Психология към ПАН във Варшава.

Според него такива хора ежедневно прекарвали дълго време в гледане на порнография и мастурбация. Други хора ползвали платени секс услуги и в рамките на една седмица били в състояние да изхарчат за това целия си месечен доход. Трети, обичайно, имали рисково сексуално поведение.

„Тези хора търсели помощ, защото тяхното поведение се свързвало със страдание, с дискомфорт“ – разказва психологът. По това време учените са знаели малко, какво точно представлява това поведение и от какво възниква. Обсъждало се дали това може да бъде свързано с повишени сексуални потребности, или с обсесийно-компулсивно разстройство, или е зависимост, както другите зависимости.

За да разпръсне съмненията психологът създал проекта hiperseksulanosc.pl. В изследването взели участие учени от страни, като Франция, Холандия, Израел, САЩ или Великобритания.

„Искахме да покажем, какви механизми са отговорни за появата на проблемите, свързани с натрапчивото сексуално поведение. И да установим как най-успешно да помагаме на тези хора“ – разказва изследователят.

Днес, след 4 години работа – интервюта, експерименти, изследвания на мозъка, изследвания с използване на лекарства и анализ на събраните данни може да се твърди със сигурност, че работата на изследователите е дала резултат.

„СЗО, оповестявайки през юни новата МКБ-11, включва в нея за първи път компулсивното сексуално поведение“. Това, според учения, е факт и благодарение на споменатото изследване.

„Ако някакво заболяване не фигурира в подобни класификации, то не се изучава от психиатрите и психолозите. Те на свой ред не поставят диагноза, за да може това явление да се открива в пациентите и не знаят как успешно да им помогат“ казва психологът. Според него вписването на това ново разстройство в класификацията, представлява голяма промяна за десетки хиляди хора по света, които се борят с него. От досегашните изследвания излиза, че компулсивното сексуално поведение е проблем за 1,5% до 5% от обществата. В зависимост от страната в този относителен дял мъжете са от 6 до 8 пъти повече в сравнение с жените. 75% от лицата, които търсят помощ във връзка с проблемната хиперсексуалност декларират, че техния главен проблем е ползването на порнография. Останалите 25% са лица, за които основния проблем е свързан с ползването на платени секс услуги или рисково сексуално поведение. Във възрастовата група 18-30 години порнография използват веднъж седмично около 80% от мъжете и 30% от жените. Психологът информира, че средно първата среща с порнографията е на 10 годишна възраст. „Сред децата и младежите относителния дял на ползващите порнография момчета и момичета е почти равен“ – казва доц. Гола. Той прогнозира, че с времето относителния дял на хората, ползващи порнография ще нараства. „Сред редовните ползватели на порнография 8% могат да изпитват липса на контрол върху времето и честотата на гледане“.

***

Не поставям под съмнение резултатите от изследванията на учените. Давам си също така сметка, че в един толкова кратък информативен материал не е възможно да се кажат много и важни подробности. В същото време не мога да се освободя от усещането (за да не кажа пълната увереност) за медикализация на хиперсексуалността на човека. Много е трудно да се определят границите, отвъд които дадено сексуално поведение – като честота и контрол – се превръща в разстройство. Най-вероятно само тези 8%, за които говори доц. Гола, които не могат да контролират времето и честотата на гледане на порнография, всъщност имат някакъв психичен проблем. Макар и в текста да не се споменава, тук голяма роля играе и влиянието на множество социални, а вероятно и биологични, фактори, които формират хиперсексуалното поведение и „увреждат“ процесите и механизмите на контрол на личността в тази посока.

Източник: PAP/RZ (2018) Kompulsywne zachowania seksualne w klasyfikacji WHO m.in. dzięki polskim badaniom. W: Rynek Zdrowia z 06 września http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/kompulsywne-zachowania-seksualne-w-klasyfikacji-who-m-in-dzieki-polskim-badaniom,187301,11.html

http://hiperseksualnosc.pl/

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/kompulsywne-zachowania-seksualne-w-klasyfikacji-who-m-in-dzieki-polskim-badaniom,187301,11.html

доц. д-р Божидар Ивков