Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Според учени от Великобритания и Германия децата са податливи на психологически манипулации. Изследователите са показали в своите изследвания, че колкото повече изкуствения интелект се интегрира в обществото, толкова по-голямо влияние оказва на неговите членове.

На опасността са изложени най-много децата, смятат учените. Авторите на публикуваното в научното списание „Science Robotics“ изследване са анализирали между другото ефективността на използването на роботи в рекламите, мотивиращи да се закупуват определени продукти и услуги.

Изследователите използвали методологията на експеримента на американския психолог Соломон Аш, чрез който се разкрива по какъв начин индивидите се подават на влияние от страна на групата, а след това променят възгледа си по даден въпрос, като понякога отричат дори най-очевидните факти.

Експериментът на Аш, по същество представлява следното. Участниците – изследваният субект и подставени лица – седят в стая. Задават им се множество въпроси, свързани с дължината на линии, обозначени с А, B и C и нарисувани на една карта. На друга карта има нарисувана една линия с подобна, но неизвестна дължина. Изследваните лица са помолвани да определят коя от трите линии е с подобна дължина на линията, нарисувана самостоятелно. Мнозинството от участниците са подставени лица, а само едно е изследваното. На групата е казано да обявява на висок глас отговорите си на всеки въпрос и подставените лица винаги дават един и същи отговор, като отговарят на няколко въпроса правилно, но след това започват да дават грешни отговори. Тези, които по-рано давали правилни отговори, под влияние на натиска на групата, започвали да се съгласяват с неверните отговори. Според Аш 75% от изследваните студенти, са били податливи на манипулации и само 12% не са се подали на никаква манипулация.

Учените от Великобритания и Германия решили да повторят експеримента на Аш, но вместо изображения, показващи линии, използвали роботи. Според свързания с Университета в Плимут Tony Belpaeme резултатът от експеримента на Аш с участие на роботи, деца или възрастни показал, че макар последните да не се чувстват вътрешно задължени да следват примера на машините, то децата с охота ги имитират и съвсем естествено приемат внушенията от страна на роботите.

„Когато повторихме експеримента на Аш в групата, в която имаше предимно деца, резултатите като цяло не бяха лоши – децата се справяха с правилните отговори. Когато към групата бяха включени роботи децата просто започнали да копират техните отговори“ – разказва Belpaeme.

По мнение на учените по-голямата устойчивост на възрастните спрямо внушенията от страна роботите произлиза от потвърждаването на теорията, позната като CASA (ang. Computers As Social Actors – Компютрите като социални актьори).

Теоретията е формулирана през 1996 година. Приема се, че хората влизат в интеракции с компютрите по такъв начин, сякаш машините също са хора.

„Роботите, които използвахме в изследването не бяха твърде силни при оказването на влияние върху възрастните – казва Belpaeme. Бяха твърде малки, твърде игриви“. Според него ако в експеримента бяха използвани по-големи или изглеждащи по-сложно роботи, резултатите биха могли да бъдат напълно различни.

***

Макар и резултатите да изглеждат вероятно не много изненадващи, те със сигурност са притеснителни. Податливостта на детската психика на определени и целенасочени внушения поставя редица сериозни морални въпроси. Поне според мен ясно е едно. Човешката психика и равнището на морала ни изостават сериозно от напредъка на технологиите, а този дисбаланс може да бъде използван не само по посока на „активиране“ на консумативните наклонности на човека в и чрез рекламите.

Източници: PAP/RZ (2018) Naukowcy: roboty mogą manipulować dziećmi. W: Rynek Zdrowia z 16 sierpnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-roboty-moga-manipulowac-dziecmi,186684,11.html

Vollmer, A. L., R. Read, D. Trippas, T. Belpaeme (2018) Children conform, adults resist: A robot group induced peer pressure on normative social conformity. In: Science Robotics 15 Aug 2018: Vol. 3, Issue 21, DOI: 10.1126/scirobotics.aat7111

доц. д-р Божидар Ивков