Етикети

, ,

Съществуват ли – и ако да, какви –  видове социология? Този въпрос не е свързан с дисциплинарната структура на социологията. Свързан е със същността на социологията като наука и начините й на употреба, както от самите социолози, така и от властта…

ЗА ВИДОВЕТЕ СОЦИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Божидар Ивков