Етикети

, ,

За да кажеш това, което мислиш, трябва да говориш на майчиния си език. В противен случай е необходимо да владееш чуждия език до съвършенство, за да не се налага да казваш това, което можеш, вместо това, което искаш да кажеш и което мислиш (По Роберт Менасе).

*****

Няма безполезно знание. Има вредно незнание и невежество. А има и най-вредно невежество, родено и наложено от гонитбата на полезност и печалба. (По Нучо Ордине)

*****

Умът на мнозинството политици още в самото начало на кариерата им катастрофира в алчността за пари и власт и след това губят възможностите и способностите си да родят някаква мисъл в полза на хората, както и да проумеят собствената си вредност.

*****

Обикновено любознателността ми към живота и Вселената напомня хищничество.

*****

Миналото превръщаме в товар, от който малцина са способни да се отърват. Не е необходимо да забравяме миналото. Задължително е да се справим със срама от част от него.

*****

Създали сме цивилизация, в която властват безогледно парите и ползата, родена от бърза печалба. И ако тази цивилизация все още е жива, то е благодарение на онези малцина, които творят „безполезното“ – наука, изкуство… с една дума – култура.

*****

Въображението и спомените са еднакво хлъзгави и несигурни от гледна точка на истината.

Божидар Ивков