Етикети

, , , , , , , ,

Появата на хронично заболяване при член от семейството поставя съвсем нови изисквания не само към човека с хронично заболяване, но и към всички членове на семейството. Настъпва ситуация, при която е възможно рязко и бързо да се промени възприемането и мисленето за живота и света. Настъпва срив в ценностната система и възниква необходимостта от изграждане на нова, понякога диаметрално противоположна на съществувалата до момента на поява на болестта. Човекът с хронично заболяване, както и неговите близки са изправени пред необходимостта да се справят със страха, несигурността, скръбта, безсилието и претоварването (физическо и психическо).

Основна характеристика на всяко хронично заболяване – диабет, МС, РА, АС и др., се състои в това, че здравните проблеми не отминават, а се задържат с десетилетия, дори до края на живота на човека, като във времето те се проявяват с различна сила.

Подкрепа

Изследванията показват, че резултатите от грижите за човека с хронично заболяване нарастват, когато семейството и най-близкото му обкръжение проявяват разбиране и подкрепят всички негови усилия.

Семейството:

– оказва емоционална и финансова подкрепа,

– създава условия за полагане на грижи,

– мотивира за грижи за здравето,

– извършва обгрижващи дейности,

– променя и адаптира физическата среда на дома с оглед потребностите и възможностите на човека с хронично заболяване,

– оказва помощ при извършване на ежедневните действия и дейности,

– оказва помощ при овладяване и преодоляване на хроничната физическа болка и последиците от нея.

Обикновено хроничното заболяване се появява като нежелан и страшен гост, като заварва човекът и семейството неподготвени. Липсват умения да се помогне на хронично болния и това – особено в началните етапи на болестта – може да има различни негативни прояви, дори да е свързано с несъзнателна заплаха за сигурността на човека с хронично заболяване.

Грешки

При хората с хронични заболявания често се случва да допускат грешки в процеса на своето лечение. Такива грешки могат да бъдат допускани и от хората, които им помагат да се справят в ежедневието си. При хората с диабет например подобни грешки могат да бъдат провокирани от факта, че диабетиците се нуждаят от лечение и на други, придружаващи и провокирани от диабета заболявания (високо кръвно налягане, затлъстяване, болести на бъбреците, полиневропатия и др.). Това често се среща и при ревматоидните заболявания. И двете категории лица – диабетици и ревматоидно болни, често взимат лекарства с висок риск – например инсулин, като същевременно с това приемат и други лекарства. А това изисква знания и повишено внимание.

 Образование и обучение

Последиците от подобни грешки все повече налагат и повишават значимостта на образованието и обучението не само на хронично болния, но и на неговите близки. Повишаването на адекватното знание на хронично болния и семейството му, както за заболяването, така и за последиците от възможните грешки, се повишава възможността те да бъдат избегнати, а от тук и излишните усложнения.

Обучението и предоставянето на адекватно знание трябва да бъде системно. Това се налага поради факта, че хронично болния може да забрави, да неглижира това, което е научил поради прекомерна увереност в собствените си възможности (самонадценяване), а всичко това може да доведе до влошаване на здравните показатели. Това е особено валидно за хората с повече от едно автоимунно заболяване – например ревматоидно и диабет.

Правилното и полезно обучение на човека с хронично заболяване и неговото семейство може да му помогне да води по-здравословен живот, с по-високо качество и по-ниски нива на стрес. В процеса на лечение е много важно всички да се съобразяват с досегашния опит на човека с хронично заболяване, натрупан в процеса на живот с него. Това е особено важно за медицинските работници и близките му.

Доброто обучение, натрупването на адекватно знание за болестите, както при хронично болния, така и сред близките му, е добра гаранция за по-ефективно сътрудничество между лекарите и хронично болните, а от тук и за по-добро лечение. Това може да се превърне в гаранция, че хронично болния няма да пренебрегва препоръките на лекаря, а близките ще му оказват по-добра и действена подкрепа и грижа с по-малък разход на физическа и психична енергия.

Доброто обучение и образование на хронично болния и неговото семейство може да бъде не само правилен отговор на заинтересоваността им от болестта и перспективите й на развитие, но също да повиши усещането за компетентност, равнището на оказваната помощ и на възможностите на всички да участват по-активно и ефективно в първичната и вторична профилактика на диабета или ревматоидните заболявания.

Семейството е най-важно

В ситуацията, когато член от семейството се разболява от хронична болест, именно то се превръща в основната среда, в която хронично болния живее. Семейството има огромно значение за човека с хронично заболяване, защото:

– създава и/или трансформира по подходящ начин физическото пространство в и около дома, което е най-подходящо за него и неговото заболяване,

– в една или друга степен контролира протичането на болестта, наблюдава проявите й, понякога поставя първата диагноза, извършва по-простите лечебно-обгрижващи действия, наблюдава поведението на болния;

– не рядко се оказва връзката между хронично болния и външния свят;

– подкрепя финансово, социално и емоционално болния.

Задружното семейство винаги печели

Когато семейството е сплотено пред настъпилата беда, хронично болния и неговите близки разбират по-добре появилата се болест и нейното влияние, както върху тялото и психиката на пострадалия, така и върху живота на цялото семейство. Сплотеността улеснява участието в и сътрудничеството с медицинския персонал при вземането на решения за лечението на хронично болния. Наложените от хроничното заболяване задължителни промени в начина на живот се възприемат по-лесно, често дори с лека ирония и шега. Сплотеността е в основата и на поемането на отговорност за здравето на всеки член от семейството и на самото семейство като цяло.

При съвременните условия на развитие на здравеопазването – тотално опазаряване и високи цени на здравните осигуровки и услуги, сплотеността на семейството може да се превърне в бариера пред финансовия му фалит. Според някои изследвания в САЩ над една четвърт от семействата фалират при поява на хронично заболяване. Този процес е възможно да се предотврати или да се тушира, когато всички членове на семейството са заедно и са обединени от желанието да бъдат заедно и всеки един от тях да се чувства по най-добрия възможен начин.

Източник: Szewczyk, А. (2018) Cukrzyca w rodzinie. Тekst zewnętrzny dostarczony przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii. W Rynek Zdrowia z 10 lipca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-diabetologia/cukrzyca-w-rodzinie,185654,1016.html

доц. д-р Божидар Ивков