Етикети

, , , , , , , , ,

Навикът да се вечеря най-малко два часа преди сън намалява риска от поява и развитие на рак на гърдата  при жените и рак на простатната жлеза при мъжете. За тази възможност информира научното списание „International Journal of Cancer“, което е публикувало данни от испанско изследване.

Учени от Института за глобално здраве (ISGlobal) в Барселона решили да проверят дали времето за хранене влияе върху риска от поява и развитие на два вида новообразувания, които в голяма степен са свързани с нарушения в циркадния ритъм (режимът на организма, метаболизма и умствената активност през денонощието) и работата на смени.

Били изследвани 621 мъже с рак на простата, 1205 жени с рак на гърдата, както и 872 здрави мъже и 1321 здрави жени. Участниците попълвали специални въпросници, отнасящи се до хранителните им навици, времето за хранене, навиците, свързани със съня, хронотипа, а също и действията, имащи за цел профилактика на новообразованията.

Анализът на събраната информация показал, че вечерята преди 21:00 часа или най-малко два часа преди лягане имала връзка с почти 20% по-нисък риск от рак на гърдите и рак на простатата в сравнение с хората, които вечерят след 22:00 часа или кратко преди сън.

Авторите подчертават, че поредните изследвания ще помогнат да се разбере причината, но времето за вечеря или за прием на последната храна, както и дневния ритъм влияят върху метаболизма, а чрез това могат да влияят върху риска от поява и развитие на рак.

Източник: PAP/RZ (2018) Pora jedzenia kolacji wpływa na mniejsze ryzyko raka piersi i prostaty. W: Rynek Zdrowia z 20 lipca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/pora-jedzenia-kolacji-wplywa-na-mniejsze-ryzyko-raka-piersi-i-prostaty,185987,11.html

Kogevinas, M. A. Espinosa et al. (2018) Effect of mistimed eating patterns on breast and prostate cancer risk (MCC-Spain-Study). In: International Journal of Cancer, https://doi.org/10.1002/ijc.31649

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама