Етикети

, , , , , , ,

Ново изследване показва, че замърсяването на въздуха, дори на безопасно равнище, води до повишаване на риска от поява и развитие на диабет. Този проблем е особено голям за по-бедните страни. Изследването е дело на учени от Училището по медицина на вашингтонския университет в Сент-Луис САЩ, а резултатите от него са публикувани в списанието „Lancet Planetary Health“.

Диабетът е една от болестите, при които се отбелязва най-бързо нарастване на броя на заболелите. Смята се, че днес над 400 милиона човека по света се борят с това коварно заболяване. Знае се, че основните фактори, които предизвикват диабет, това са: нездравословното хранене, стресът, заседналият начин на живот и затлъстяването. Голямо значение има и замърсяването на въздуха, защото то води до намаляване на изработването на инсулин и предизвиква възпаление, като пречи на превръщането на глюкозата в кръвта в енергия, необходима на организма за поддържане на живота. И макар това да е известно от предишни изследвания, то публикуваното на новите данни на страниците на „The Lancet Planetary Health“ разкрива конкретни измерения на тази негативна връзка.

„Нашето изследване показва ясно изразена връзка между замърсяването на въздуха и глобалната заболеваемост от диабет“ – казва проф. Ziyad Al-Aly от вашингтонския университет в Сент-Луис. „Забелязахме нарастване на заплахата дори при минимални замърсявания, смятани днес от U.S. Environmental Protection Agency (EPA) и СЗО за безопасни. Това е важно – продължава ученият, защото промишленото лоби се аргументира, че днешните лимити са твърде рестриктивни и трябва да бъдат смекчени. Научните доводи обаче показват, че днешните ограничения още не са достатъчно безопасни и трябва да бъдат повишени“.

В рамките на изследването са анализирани данни за 1,7 милиона американци, които нямат история на диабета, като те са били наблюдавани в продължение на 8,5 години. В допълнение учените са подложили на вторичен анализ всички достъпни изследвания на тема диабет и качество на въздуха, както и резултатите от проекта „Глобално бреме на болестите“. На тази основа те са разработили модел, който позволява да се оцени броя на заболелите, нарастването на риска и броя на загубените години, преживени в здраве.

Резултатите са обезпокоителни. Според тях рискът от поява и развитие на диабет започва да се повишава при 2,4 мкг/м3, докато лимитът на ЕРА е 12 микрограма. Като изучили взаимовръзката между риска от диабет и твърдите частици във въздуха, учените открили, че при влияние на замърсен въздух с от 5 до 10 мкг/м³ диабетът се е появил при 21% от участниците в изследването. При увеличаване на замърсяването на въздуха до 11,9–13,6 мкг/м³ заболяването се е появило при 24% от наблюдаваните лица.

Повишаването на риска от поява на диабет в резултат на замърсяване на въздуха е по-голямо за по-бедни страни, като Афганистан, Папуа-Нова Гвинея, Гвиана, Индия и др. Жителите на по-богатите страни, като Франция, Финландия или Исландия са заплашени в по-малка степен.

Изследователите са успели да пресметнат, че през 2016 година замърсяването на околната среда е способствало за възникването на 3,2 милиона нови случаи на диабет в света, което е около 14% от всички болни от диабет за тази година.

***

Описаната ситуация, освен всичко друго, ясно разкрива огромната роля на финансовите интереси на големите корпорации, в т.ч. и фармацевтични. Здравето на човека е без значение, когато става дума за печалби, а политиците, в т.ч. и тези, свързани със здравните политики, са послушни слуги на корпоративните интереси и капитал.

Източници: PAP/RZ (2018) Zanieczyszczone powietrze równa się większe ryzyko cukrzycy? W: Rynek Zdrowia z 03 lipca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-diabetologia/zanieczyszczone-powietrze-rowna-sie-wieksze-ryzyko-cukrzycy,185447,1016.html

Хамзина, Н. (2018) Загрязнение воздуха приводит к сокращению выработки инсулина. В: Медвестник. Портал российского врача. https://medvestnik.ru/content/news/Zagryaznenie-vozduha-privodit-k-sokrasheniu-vyrabotki-insulina.html?utm_campaign=letternews_2018.07.05&utm_medium=letter&utm_source=letternews

Benjamin Bowe, Yan Xie, Tingting Li, Yan Yan, Hong Xian, Ziyad Al-Aly (2018) The 2016 global and national burden of diabetes mellitus attributable to PM2·5 air pollution. In: The Lancet Planetary Health, Vol. 2, No. 7, e301–e312 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(18)30140-2.pdf

доц. д-р Божидар Ивков