Етикети

, , , , , , ,

Изненадващи резултати от изследвания са публикувани в последния брой на списание „Science“. Проучванията показват, че рискът от смърт, нарастващ всяка година през по-голямата част от живота ни, се стабилизира след 105 година, а шансовете за оцеляване от едно раждане на друго се задържат на 50:50.

Колектив учени под ръководството на Elisabett Barbу от Университета La Sapienza и Francesco Lagony от Университета на Roma Tre се е убедил в горното твърдение, анализирайки данни на 3 836 много стари италианци. Учените твърдят, че след навършване на 105 години рискът от смърт през всяка следваща година не преминава границата от 50%.

Известно е, че за лимита на продължителността на човешкия живот учените дебатират от векове. Всеобщо е мнението, че рискът от смърт нараства до 80 години, а какво става след това не е ясно. Доминирало е схващането, че и след тази възрастова граница рискът от смърт расте, което би трябвало да свидетелства, че съществува конкретна, непреодолима граница. По-малко учени са поддържали мнението, че на дадена, твърде напреднала, възраст рискът от смърт се стабилизира и това трябва да означава, че твърда граница няма, а само постигането на по-висока възраст става все по-малко вероятно

На друго мнение е Brandon Milholland, съавтор на известна работа, публикувана в списание „Nature“ през 2016 година (според него горната граница на живота на човешки индивид може да достигне 115, максимум 125 години). Според неговата оценка доказателствата за стабилизиране на смъртността са „незначителни“, тъй като в най-новите изследвания са разгледани само около 100 души, живеещи над 100 години. На свой ред Леонид Гаврилов, изследовател на дълголетието в Университета на Чикаго в Илинойс, обръща внимание на това, че в случаите на този вид изследвания дори и най-малките неточности могат да доведат до неверни резултати.

***

Продължителността на човешкия живот зависи, както от генома на индивида, така и от множество социални фактори. Вероятно може да се приеме, че горната граница на човешкия живот е около 120 години, но – както е известно – малцина са тези, които доживяват до такава преклонна възраст. Що се касае до риска от смърт той винаги е факт, а каква е неговата величина също е в зависимост не само от конкретната възраст на конкретния индивид, но и от начина и качеството на живот и много други фактори.

Данните изнесени в статията са интересни и заслужават внимание.

Източници: rmf24.pl/RZ (2018) Czy jest granica długowieczności? Podobno nie ma. W: Rynek Zdrowia z 29 czerwca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/czy-jest-granica-dlugowiecznosci-podobno-nie-ma,185370,11.html

Leslie, M. (2018) Once you hit this age, aging appears to stop. In: Science, doi:10.1126/science.aau6189. http://www.sciencemag.org/news/2018/06/once-you-hit-age-aging-appears-stop

доц. д-р Божидар Ивков