Етикети

, , , , , , , ,

Най-добър показател за т.нар. възраст на сърцето спрямо стандартната възраст имат тези възрастни, които спят по 7 часа в денонощие – показват предварителните резултати от ново изследване на Emory University w Atlancie (USA).

Статия на тази тема се е появила в списанието „Sleep“.

Изследвани са 12 775 възрастни лица на възраст 30-74 години. Те са били помолени да попълнят анкета в рамките на програмата „National Health and Nutrition Examination 2007-2014“ (NHANES). Съобщаваното от самите респонденти времетраене на съня е било класифицирано в 5 категории (5 или по-малко часа в денонощие, 6 часа, 7 часа, 8 часа и 9 или повече часа сън в денонощие). Изследователите са използвали т.нар. алгоритъм на Framingham, който е специфичен за пола, а след това е изчислена възрастта на сърцето на всеки участник. След тази процедура е сравнен броя на часовете за сън и реалната възраст на респондентите.

Както са показали резултатите средната коригирана възраст на сърцето е била най-ниска сред онези възрастни, които са съобщили, че спят по 7 часа на денонощие. По-краткият или по-продължителния сън се свързвал с повишена възраст на сърцето спрямо реалната възраст, като най-висока е била възрастта на сърцата на хората, които спят най-малко.

„Получените от нас резултати са много важни, защото могат да се превърнат в ефективен метод за оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания на основата на продължителността на съня и възрастта на сърцето“ – казва основния автор на изследването – Julia Durmer от Центъра за Изследване на Здравето на Човека в Emory University.

Източници: PAP/RZ (2018) 7 godzin snu najlepsze dla serca. W: Rynek Zdrowia z 06 czerwca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/7-godzin-snu-najlepsze-dla-serca,184660,11.html

 Yang, Q ., J. Durmer, A. Wheaton, S. Jackson, Z. Zhang (2018) Sleep Duration and Excess Heart Age among U.S. Adults. In: Sleep, Vol. 41, Issue suppl_1, 27 April 2018, Pages A322–A323, https://doi.org/10.1093/sleep/zsy061.867

доц. д-р Божидар Ивков