Етикети

, , , , , , , ,

Най-новите изследвания върху острата лимфобластна левкемия при децата показват, че за нейната поява и развитие голямо влияние има средата, в която детето живее в началото на своя живот. Оказва се, че живота в стерилни условия съвсем не обслужва здравето на бъдещия човек.

Според британски учени мнозинството от заболяванията от остра лимфобластна левкемия (ALL) биха могли да се избегнат, ако децата с генетична предразположеност са били отглеждани в по-малко чиста среда и са имали контакт с други деца.

Изследванията показват, че стерилните условия на живот през първата година на детето водят до там, че неговата имунна система не може да се развие правилно. Именно това го прави по-податливо всякакъв вид инфекции в по-късна възраст. Ако организмът на малчугана не е имал сблъсък с различни инфекции то по-късно той не може да се защитава от тях.

В случая при деца с генетични проблеми това е особено опасно. Дори относително безвреден вирус при тях може да доведе до прекомерна реакция на имунната система, която започва да произвежда свръх количества бели кръвни телца. И това е началото на левкимията.

Тези изводи са резултат от комплексни изследвания, провеждани почти 30 години.

Може би най-важният извод е този, че мнозинството от случаите на левкемия при децата биха могли да се избегнат, като те се „излагат“ на контакт с масово съществуващите и безопасни микроби.

Източник: GW/RZ (2018) Badania: zbyt sterylne warunki zwiększają ryzyko wystąpienia białaczki u dzieci? W: Autor: Rynek Zdrowia z 01 czerwca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-zbyt-sterylne-warunki-zwiekszaja-ryzyko-wystapienia-bialaczki-u-dzieci,184531,11.html

доц. д-р Божидар Ивков