Етикети

, , ,

Човек сам решава кой е и кой иска да бъде, с всеки избор, който прави. (по Маркъс Сейки. Брилянтните)

*****

Не знам защо, но когато срещна човек, страдащ от маниакален нарцисизъм, веднага си го представям седнал върху тоалетна чиния със зачервено от поредния напън лице.

*****

Автобиографичният наратив е вербализирана теория за себе си. Този наратив не е статичен, а динамичен и зависи от структурата и динамиката на социалната ситуация и социалния контекст към момента на вербализацията му.

*****

Няма по-ценен човек от този, който е повече от всичко.

*****

Думите сами по себе си могат да бъдат слаби и немощни, докато не ги изпълниш със смисъл, не ги подсилиш с подходящите интонация и жест и не ги „взривиш“ в подходящия момент в подходящата среда.

*****

Винаги нося отговорност за думите си. Никога не поемам отговорност за това, какво сте разбрали.

*****

Няма глупост там, където тя няма условия за публична изява.

*****

До 15 юли светът е футбол. Чудесно! Значи дотогава аз ще живея извън света.

*****

В хроничното боледуване и в процеса на протичане на хроничната болест винаги има сблъсък между гледните точки на основните социални актьори в този процес. Първата е на болния, който преживява и изпитва болестта си и болестта, която непрекъснато го изправя пред различни изпитания, принуждава го да живее живот в непрекъсната интерпретация, породена и доминирана от болестта. И втората, тази на лекаря, който не открива нищо ново извън знанието, което анатомията и патоанатомията, физиологията и патофизиологията, ревматологията или друга медицинска научна дисциплина са в състояние да му предложат. (парафраза по Жорж Кангилем. Нормално и патологично, с. 30)

*****

В мига, в който човек признава своето невежество, той поема по пътя на знанието.

*****

Да не знаеш е лошо, да не можеш да знаеш е ужасно, да не искаш да знаеш – това вече е истинска трагедия.

Божидар Ивков