Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

Известно е, че мобилните технологии се развиват много бързо. Много специалисти смятат, че те могат да помагат, както в масовото разпространение на правилата за профилактика, така и – в известна област – в процеса на лечение. Днес вече се знае, че тези технологии могат да се използват в полза на пациентите и лекарите.

Според полската кардиоложка проф. Янина Стемпниска, днес можем да си представим например интелигентна апликация, която би могла да притежава способността и в реално време да актуализира здравните параметри на конкретния човек.

По такъв начин – казва проф. Стемпниска – тя ще може да се „обучава“ от неговия организъм. След това, от една страна, ще може сама да го насочва – като предоставя препоръки по отношение на контрола на теглото, движението, храненето, а от друга страна цялата тази информация и препоръки ще могат да достигат до лекаря. Това би му позволило да проследи как се справя неговия пациент през различни периоди. И всичко това дори само при една „проста“ визита за профилактичен преглед.

В разговора си с „Gazetą Wyborczą“ специалистката подчертава, че всички тези ползи представляват и големи икономии за здравеопазната система.

На свой ред д-р Войчех Кузмиеркиевич, ръководител на научната фондация на „Полфарма“, обръща внимание, че в кардиологията, според експертните оценки, възможността за предоставяне на дистанционна грижа за пациентите, които остават в собствените си домове ще позволи да се повишат показателите за преживяемост с 15%, а продължителността на хоспитализациите да се намали с около 26%. Могат да се намалят и разходите за сестрински грижи с около 10%. А въвеждането на електронни рецепти ще намали броя на грешките, свързани с даване на пациента на погрешно лекарство или погрешна доза, с около 15%.

***

Не буди никакво съмнение, разбира се, мнението, че мобилните технологии могат и вече оказват позитивно влияние, както върху развитието на самите медицински науки, така и върху организацията на здравеопазването. Едновременно с това обаче, трябва ясно да си даваме сметка и за рисковете и заплахите за човека от въвеждането на тези технологии в живота на хората и превръщането им в тяхно ежедневие. Такива проблеми са свързани с осмислянето на огромни обеми данни, с нарастване на зависимостта на лекаря и пациента от тези технологии, с неминуемо настъпващите промени в начина им на мислене и действие, с възникването на нови, непознати досега етични проблеми (например опазване на личните данни от потенциално съществуващи възможности за злоупотреба с тях) и много други.

С други думи, когато се търсят икономическите ползи от въвеждането на мобилните технологии в здравеопазването и медицината, трябва да се държи сметка и за потенциалните рискове от вреди и нежелани ефекти.

Източник: GW/RZ (2018) Eksperci o tym, jak techniki mobilne zmienią przyszłość medycyny. W: Rynek Zdrowia z 14 czerwca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/technologie-informacyjne/eksperci-o-tym-jak-techniki-mobilne-zmienia-przyszlosc-medycyny,184902,7.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/technologie-informacyjne/eksperci-o-tym-jak-techniki-mobilne-zmienia-przyszlosc-medycyny,184902,7.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама