Етикети

,

Работна група за профилактика на заболяванията в САЩ (USPSTF) е публикувала последните препоръки за провеждане на скрининг на риска от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) с помощта на електрокардиография (ЕКГ).

Експерти на USPSTF са разгледали данни за ефективността от прилагането на ЕКГ в комбинация със стандартните методи за оценка на риска от ССЗ с оглед на повишаване на качеството на оценката на риска и предотвратяване на инфаркт или инсулт при хора без признаци или симптоми за ССЗ. На основата на получените резултати специалистите не препоръчват използването на ЕКГ-скрининг в качеството на стандартен метод за оценка на риска от ССЗ при възрастни пациенти без симптоми за тях и с нисък риск от развитие на ССЗ (препоръка D).

Като правило, оценката на риска от поява на ССЗ се основава на следните фактори:

– възраст,

– етническа принадлежност,

– пол,

– наличие на наднормено тегло или затлъстяване

– наличие на диабет,

– тютюнопушене,

– показатели за кръвно налягане,

– равнище на холестерол.

Добавянето на ЕКГ-скрининг за пациенти с нисък риск от развитие на инфаркт или инсулт едва ли ще помогне да се предотврати сърдечно-съдово събитие и фактически може да причини вреда при провеждане на следващи процедури, такива като ангиограма“, – се казва в заявлението на експертите на USPSTF. На пациентите се препоръчва да обсъждат рисковете от поява и развитие на сърдечно-съдови заболявания, инфаркт или инсулт, с лекуващия лекар.

Американските специалисти не са открили достатъчно доказателства за това да препоръчват или да са против добавянето на ЕКГ-скрининг към стандартните методи за оценка на риска при възрастни пациенти със среден или висок риск от поява на ССЗ (препоръка I).

На клиницистите се препоръчва да продължат да използват традиционните фактори за риск при оценката на вероятността от развитие на ССЗ и в случай на необходимост да провеждат лечение.

Обновеният проект с препоръките е публикуван в списанието на Амеркинската медицинска асоциация и на сайта на работната група (линковете към тези публикации са посочени в източниците към тази статия).

***

Струва ми се, че най-добрата профилактика за ССЗ, е умереността. Всяко залитане към прекомерна консумация на вредни храни (например свинско месо) или напитки (например твърд алкохол или пушене на цигари), към обездвижване, или залитане към водене на прекомерно здравословен начин на живот, могат да се окажат вредни за здравето на човека. Умереността, като профилактика, е и икономически изгодна и с големи позитиви в социален план.

Според мен сред факторите, повишаващи риска от поява и развитие на ССЗ трябва да се има предвид и наличието на известна генетична предразположеност – наличие на предци, страдали от едно или друго ССЗ. Но това най-добре знаят кардиолозите.

Появата и развитието на ССЗ освен всички неприятни, а понякога и застрашаващи живота, последици има силни негативни финансови последици за човека със ССЗ и за неговото семейство. Така че по-добре малко разходи за умереност, отколкото много разходи за лечение.

Източници: Хамзина, Н. (2018) Представлены финальные рекомендации по оценке риска ССЗ с помощью ЭКГ. В: Медвестник. Портал российского врача, от 13.06.2018. https://medvestnik.ru/content/news/Predstavleny-finalnye-rekomendacii-po-ocenke-riska-SSZ-s-pomoshu-EKG.html?utm_campaign=letternews_2018.06.14&utm_medium=letter&utm_source=letternews

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/newsroom

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2684613

доц. д-р Божидар Ивков