Етикети

, , , , , , , ,

Учените се обърнали към пациентите с молба да оценят следоперативните си проблеми, свързани с изпитване на болки, по скала от 0 до 10. Изследването е проведено сред болни от 578 хирургични отделения в 105 немски болници.

В изследването са взели участие над 50 хил. човека, които били разделени на 179 групи в зависимост от вида на хирургичната интервенция.

Резултатите не показвали, че широкият диапазон на операциите и значителното нараняване на тъканите, са пряко свързани с чувството за силна болка. Благодарение на правилното лечение на болката такива сериозни операции като ампутация на крак над коляното, резекция (частично или пълно отстраняване на тъкан или орган от тялото – б.м.-Б.И.) на стомаха или мастектомия (частично или цялостно отстраняване на млечната жлеза при жените – б.м.-Б.И.), заели места по-ниско от 115-о място в листата.

Някои по-популярни процедури, като отстраняване на сливиците, оперативно отстраняване на апендикса или жлъчния мехур заели място сред 25-те най-болезнени операции. Като най-болезнени били оценени ортопедичните интервенции на колената.

Петте най-болезнени оперативни интервенции, според пациентите, са:

хирургическа анастомоза (естествена или изкуствено създадвана връзка между кухи структури (напр. съдове) или органи от храносмилателния или отделителен тракт – б.м.-Б.И.) при фрактурата на калтенеуса (кост на петата – б.м.-Б.И.);

спондилодеза (обездвижване на два или повече съседни прешлени в гръбначния стълб);

миомектомия (отстраняване на миома на матката);

проктоколектомия (отстраняване на дебело черво с ректума);

сложни операции за реконструкция на гръбначния стълб.

Целта на изследването била да се обърне внимание на факта, че операции, смятани за не толкова важни и тежки могат да предизвикват релативно по-голям дискомфорт в пациента, а обезболяващото лечение трябва да вземе предвид оплакванията на пациента при дозирането на аналгетиците.

Източник: Rzeczpospolita/RZ (2018) Naukowcy zapytali pacjentów, po której operacji dolegliwości są najbardziej bolesne. W: Rynek Zdrowia z 01 czerwca 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-zapytali-pacjentow-po-ktorej-operacji-dolegliwosci-sa-najbardziej-bolesne,184532,11.html

доц. д-р Божидар Ивков