Етикети

,

Ние сме „продукт“ на собствените си избори, които са такива, каквито всъщност сме.

*****

Трудно или почти невъзможно е да избираме бъдещето си. Но можем да се надяваме и да действаме така, че то да бъде максимално близко до мечтите ни. И в този процес винаги има моменти, когато трябва да избираме на чия страна сме.

*****

Ако не си познал щастието със самия себе си, никога не ще познаеш и щастието с някой друг.

*****

Когато истинска любов разцъфва, тогава тишината е най-шумна, а най-много говорят очите.

*****

Някъде Айнщайн казва, че е цяло чудо, че любопитството надживява типичното образование. За съжаление това чудо се случва все по-рядко…

*****

Животът е толкова многообразен и интересен, че неизброими отговори все още очакват своите въпроси. Така че, приятели, не спирайте да питате. И помнете: единственият глупав въпрос, е не-зададения въпрос.

*****

Когато ме питат: „Какво правиш?“, най-често ми се иска да отговоря: „Очаквам себе си“!

*****

Ако парафразирам Херман Хесе бих рекъл следното: аз не съм знаещ, още по-малко мъдрец. Аз бях, съм и ще си остана търсач на знание. И… не споря с тези, които са убедени, че са открили цялото знание.

*****

Аз мога толкова, колкото знам!

Божидар Ивков