Етикети

Дълбоко съм убеден, че първото нещо, което е видял и осмислил първият човекоподобен индивид с микрон разум между ушите си, е била красотата. Красотата на природата. И едва след това е започнал да осъзнава, както нейната сила и величие, така и собствената си сила и нищожност.

*****

Солта на живота са тези „дреболии“, които не можем да купим с пари.

*****

Нивото на враговете ни е мерило за нашата ценност.

*****

Няма как да видиш нещо, което не си осъзнал, че ти е потребно.

Божидар Ивков