Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Светлинното замърсяване е глобален проблем, който засяга всички места на Земята, до които електрификацията е достигнала. Прекомерната светлина през нощта е вредна за здравето на хората – предупреждава биоложката проф. Кристина Скварло-Сонта (Krystyna Skwarło-Sońta).

Понятието „светлинно замърсяване“ се отнася до наличието на светлина в неподходящо време или в количества, които са по-големи в сравнение с тези, към които са адаптирани организмите, населяващи нашата планета. През последните години това явление се увеличава със застрашителни темпове. Един от най-видимите негови ефекти е невъзможността хората да наблюдават нощното небе – звездите или планетите. Това е видимо преди всичко в градовете, където са инсталирани хиляди лампи, а множество сгради са допълнително осветявани. За наша радост в България едва ли има град, за който може да се каже всичко това.

Кристина Скварло-Сонта, професор емеритус на катедрата по биология във Варшавския университет, е заявила, че защитниците на нощното небе не искат хората да живеят в тъмнина. Но все пак е важно спазването на правилата, свързани с използването на изкуственото осветление, за да се избягнат грешки. Една от тях е свързана с използването на мощни прожектори, чиято светлина е насочена не само и не толкова към улиците и тротоарите, а към небето и по височина на сградите.

Учените вече имат неоспорими доказателства, че излишната изкуствена светлина влияе негативно върху здравето на хората, защото смущава функционирането на човешкия биологичен часовник. Изследванията, които са проведени върху големи групи хора, които работят на смени – основно медицински сестри и обслужващия персонал на летищата, са показали, че тези хора статистически по-често боледуват от рак на гърдите (при жените) и рак на простатата (при мъжете).

Според полската изследователка подобна заболеваемост трябва да се свързва с наличието на прекомерна светлина, особено в неподходящи периоди от денонощието.

Други аргументи за негативното влияние на нощното осветление върху организма на човека, са резултатите от анкета, проведена сред популация от над 100 хил. жени във Великобритания. Анкетираните, които били в широки възрастови граници, са подали информация за ИТМ (индекс за телесната маса). Оказало се, че колкото по-светло било в техните спални по време на сън, толкова този показател бил по-висок, което означава, че често тези хора са имали наднормено тегло или са били затлъстели.

– Хората, които спят в осветени спални или преди сън използват популярни уреди, излъчващи светлина (особено синя), имат проблеми със заспиването, а качеството на съня им е по-лошо, смята полската изследователка. Едно от смущенията, свързано с това, е сомнамбулизма. Подобни случаи сред децата не са рядкост, но все по-често се среща и сред възрастните, което се свързва не толкова с прекомерната светлина през нощта, колкото c масовото ползване на смартфоните или лаптопите.

Полската биоложка обръща внимание и на други, т.нар. болести на цивилизацията, като диабета и депресията. Прекомерната изкуствена светлина е една от важните причини за тяхното възникване, защото тази светлина уврежда биологичния часовник на човека.

И нещо, което звучи като ерес, но според мен е вярно. Според проф. Скварло-Сонти проблемът със светлинното замърсяване е по-важен от проблемите, свързани със замърсяването на въздуха и смога, който всички виждат и търсят начини за неговото ограничаване. Неправилно използваната светлина е тих и безмилостен убиец. Често не си даваме сметка за това, защото светлината не е нещо недвусмислено лошо и в масовото съзнание по-скоро тъмнината е тази, която е източник на страх или потенциална опасност (според мен съхранил се атавизъм от нашите предци, а днес поддържан от битовата и уличната престъпност) – подчертава изследователката.

Учените са започнали да дискутират проблема за вредите от прекомерната светлина преди няколко десетилетия. Първи на проблема са обърнали внимание астрономите, които забелязали, че на Земята местата, от които е възможно да се провеждат наблюдения и изследвания на нощното небе, стават все по-малко. Едва по-късно се обръща внимание на негативните последици за здравето на хората.

*****

Появата и еволюцията на човека датира от милиони години. Нашият организъм е създаден и се е адаптирал в продължени на стотици хиляди години към денонощния ритъм на природата, към постепенните колебания в климата. Днес обаче, в резултат на развитие на цивилизацията човешкият организъм е подложен на пресиращ натиск от страна на бурно развиващите се технологии, спрямо влиянието на които човек не е подготвен и няма време да се адаптира. Нека се замислим за нещо очевидно, но незабележимо за мнозинството от нас. Ние сме подложени от една страна на естествената радиация, идваща от природата. Успоредно с това, от друга страна, ние сме подложени на различни по вид, източници и честота вълнови лъчения – от осветление, от компютри, от смартфони, от електропреносна мрежа и т.н. И всички тези влияния, които ние не можем да видим и които оказват негативно влияние върху здравето ни, не означава, че ги няма само защото не можем да ги видим. Тяхното въздействие не е мигновено, а бавно и продължително. Но със сигурност твърде динамично променящо интензитета и честотата си. Те са толкова пресиращи, че човешката морфология не може да ги регистрира и да реагира на тях, т.е. влиянието не се открива в някаква морфологична промяна в човешкия организъм.

На този етап единственото решение, което виждам за себе си, е възможно най-голямото ограничаване работата на всички уреди, излъчващи светлина и лъчения.

Мисля си, че светлинното замърсяване е интересен и значим проблем и може да бъде предмет на изследване не само на биоетиката, но и на невроетиката и невросоциологията, защото светлинното замърсяване неминуемо влияе върху мозъка и нервната ни система.

Източник: PAP/RZ (2018) Ekspertka: zanieczyszczenie światłem jest problemem globalnym. W: Rynek Zdrowia, z 26 maja 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/ekspertka-zanieczyszczenie-swiatlem-jest-problemem-globalnym,184372,11.html

доц. д-р Божидар Ивков