Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Jarrett, С. (2017) Mózg. 41 największych mitów, PWN, Warszawa.

Книгата на Кристиян Джарет „Мозъкът. 41 най-големи мита” предоставя надеждна информация за това, как функционира човешкия мозък, като тя е изградена на основата на най-новите научни изследвания в тази област. Авторът разглежда едни от най-разпространените митове и ни внушава, че невробиологията често е далеч по-сложна, по-завладяваща и по-интересна, отколкото изглежда.

Оказва се, че са митове твърденията, че използваме само 10% от възможностите на мозъка си или, че хората, при които доминира дясното полукълбо на мозъка са по-креативни, а при тези, които доминантна роля има лявото полукълбо на мозъка, са по-аналитични. Джарет обяснява откъде и как е възникнал всеки мит и как в действителност стоят нещата. Онова, което представлява интерес е факта, че във всеки мит се открива известна доза истина, т.e. реалността не е така проста. Когато нещата се опростяват прекомерно и прекалено се интерпретират данните от научните изследвания, човек започва да се разминава с истината.

В книгата могат да се открият много въпроси от невробиологията: като се започне от разликите във функционирането на мозъка при мъжете и жените, мине се през работата на мозъка по време на сън, амнезия, епилепсия, аутизъм, та чак до глиалните клетки, огледалните неврони или неврогенезата.

Това, което представлява особен интерес е факта, че дори в по-надеждни източници или лекции по психология, могат да се открият митове.

К. Джарет представя резултати от изследвания, които показват, че учители, които се интересуват от невробиология, често вярват в различни невромитове на тема образование. С две думи, книгата е полезна за всеки, който има дори бегъл интерес в сферата на невробиологията. Джарет не прави „икономии“, а предоставя на любознателния читател полезни съвети как да отграничи фактите от фикцията в информациите за мозъка, които се появяват в интернет, вестниците и телевизията.

*****

Книгата не съдържа истини от „последна инстанция“. Напротив, много въпроси остават „отворени“, като авторът показва, че съвременните данни подкрепят по-скоро тази, а не друга теза. Езикът е опростен, но не инфантилен, пластичен и колоритен, но не и натруфен. Много от професионалните термини например са представени, но и разбираемо обяснени.

„Като хора можем да разпознаем отдалечени от нас на светлинни години галактики, да изследваме частици, по-малки от атома. И все пак още не сме разкрили тайните на почти килограм и половината субстанция, която имаме между ушите си“ – е казал президентът на САЩ Б. Обама. И независимо от огромния напредък в изучаването на мозъка, много тайни все още остават неразкрити – пише в увода на книгата К. Джарет. И малко по-нататък: „Ще проследя генезиса на митовете и ще се постарая на основата на най-новия научен консенсус да изясня каква е истината за действителната работа на мозъка“.

доц. д-р Божидар Ивков