Етикети

, ,

Известният американски психолог Raymond B. Cattell в статията „Ethics and the Social Science” (Етика и социални науки) разглежда проблема по следния начин: „Ако идеята за един свят (One World) означава униформизиран културно и расово свят, то това за еволюционистите е такъв свят, който е най-голямата катастрофа, която може да се случи на човечеството… Това е задържане на процеса на еволюция ”

Интересни и полезни цитати.

доц. д-р Божидар Ивков

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Реклама