Една книга, която не се нуждае от представяне.

1984