Етикети

, ,

Най-сигурният и най-кратък път към (само)унищожението на социалното, е заличаването на границите.

*****

Дори килерът на спомените ни се нуждае от време на време от почистване. В противен случай мухлясва, а те се превръщат в мръсни дрипи с натрапчив мирис, който ни кара да извръщаме глава от самите себе си.

*****

Истинската, голямата любов е непрекъснат низ от възторг и страдание, от мънички умирания и грандиозни възкресения. Обичам означава – Живея!

*****

Ако ме попитат, как бих определил смисълът на живота си, бих отговорил. Животът ми бе, е и ще бъде докрай безкрайна борба за светлина и възторг в душата ми. Там никога не е било тъмно!

*****

Да имаш някакъв вид артрит и да бъдеш себе си означава – искаме или не искаме, да бъдем и артрита си. Веднъж появил се, той започва да определя (понякога доста доминантно) нашата идентичност. За мен големият въпрос е: можем ли, и ако да, то в каква степен, да контролираме това „насилие“ на артрита над личността ни, над идентичността ни?

Божидар Ивков