Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Североамериканският медицински портал Medscape е представил резултатите от ежегодното си изследване, в рамките на което е проведен анализ на динамиката на работната заплата на лекарите в САЩ и равнището на удовлетвореност от професионалната дейност (Medscape Physician Compensation Report 2018).

В осмия по ред доклад на медицинския портал Medscape, са представени резултатите от изследване, което е свързано с динамиката на работните заплати на североамериканските лекари и тяхната удовлетвореност от работата им. В изследването са взели участие над 20 000 американски лекари от 29 специалности.

Данните показват, че размера на средната работна заплата на лекарите в САЩ е $ 299 000 на година. Според експертите това е слабо увеличение на показателите в сравнение с предходната година. Според данните от доклада от 2017 г. терапевтите са заработвали $ 217 000 годишно, а лекарите- специалисти – $ 316 000. През тази година техния годишен доход е достигнал съответно $ 223 000 и $ 329 000.

Най-високо платените професии за миналата година са, както следва: на първо място излизат пластичните хирурзи ($ 501 000), след тях се нареждат ортопедите с ($ 497 000) и кардиолозите ($ 423 000). Най-малко в САЩ заработват педиатрите и специалистите от сферата на профилактичната медицина, както и тези, работещи в общественото здравеопазване – съответно $ 212 000 и $ 199 000. Мнозинството от анкетираните медици са отбелязали повишение на работните си заплати. Най-много се е увеличила тя при психиатрите (с 16%) и пластичните хирурзи (с 14%). Намаление на работната заплата са отбелязали хирурзите (с 9%), уролозите (с 7%), отоларинголозите и ендокринолозите (с 4%).

Интересно е, че лекарите мъже продължават да заработват повече от лекарите жени. По данни на респондентите, средната заработка на терапевт-мъж е била $ 239 000 в сравнение с $ 203 000 при терапевт-жена. Сред лекарите-специалисти мъжете изкарват с 36% повече от жените – $ 358 000 и $ 263 000 съответно.

Като цяло 55% от лекарите са удовлетворени от своята работна заплата. За това са съобщили 74% от лекарите в отделенията за неотложна медицинска помощ, 70% от пулмолозите и 70% дерматолозите. Независимо от размера на актуалните възнаграждения 47% от терапевтите и 45% от лекарите специалисти смятат, че те трябва да получават повече с 11%–25%, при това една трета от медиците от всяка група са изявили желание увеличението на работните заплати да с 26%–50%.

Мнозинството респонденти са съобщили, че имат прием на пациенти между 30–45 часа на седмица, при това почти 70% от лекарите се занимават над 10 часа в седмицата с документация и административна работа.

Независимо от увеличението на обема на работа, 77% от американските медици отново биха избрали професията на лекаря. За това са съобщили 88% от пулмолозите и кардиолозите и 83% от психиатрите, онколозите, отоларинголозите и гастроентеролозите. Само 62% обаче от лекарите биха избрали отново своята специалност. Сред тях са ортопедите (98%), пластичните хирурзи (97%), рентгенолозите (96%) и онколозите (96%).

*****

Интересното в този доклад според мен, не са зашеметяващите от гл.т. на българските условия и доходи цифри на работните заплати. Интерес представлява ситуирането на лекарите в САЩ в социалната йерархия вътре в социалната категория „лекари“ според пола и избраната медицинска специалност. И ако за мен не буди изненада първата позиция по доходи на пластичните хирурзи, то в някаква степен изпреварването на кардиолозите от ортопедите е в известна степен изненада. Не успях да намеря данни за неврохирурзите, които също са сред най-високо платените лекари.

Подобно на ситуацията в България лекарите от публичното здравеопазване заработват 2,5 пъти по-малки работни заплати от тези на пластичните хирурзи и ортопедите и малко над 2 пъти по-малко от кардиолозите. И тъй като родното ни здравеопазване върви по пътя на американското – тотално опазаряване, доминация на осигурителните фондове (у нас на НЗОК), крупни суми, заплащани от джоба на пациента и др., както и поради това, че реалните доходи на българските лекари никога не се обявяват – особено в частните болници и кабинети, този доклад несъмнено представлява интерес.

Това, че ортопедите се нареждат на второ място по доходи сред американската медицинска общност много вероятно е свързано и със застаряването на населението, който процес предполага повече ортопедични проблеми.

Удовлетвореността от професията също навява интересни асоциации и мисли. Самият факт, например, че седмично лекарите полагат над 10 часа административен труд и такъв свързан с оформяне на документация, е показателен за натовареността на професията, както и за редица други явления и процеси – например за доминацията на осигурителните фондове, за слабости в организацията на здравеопазването и др.п.

Горещо препоръчвам на всеки, който знае английски, да се запознае подробно с доклада, достъпът до който е напълно свободен.

Източници: Нелли Хамзина (2018) Представлен ежегодный доклад портала Medscape по зарплатам врачей в США https://medvestnik.ru/content/news/Predstavlen-ejegodnyi-doklad-portala-Medscape-po-zarplatam-vrachei-v-SShA.html?utm_campaign=letternews_2018.04.19&utm_content=%

Leslie Kane (2018) Medscape Physician Compensation Report 2018 https://www.medscape.com/slideshow/2018-compensation-overview-6009667

Снимка: https://medvestnik.ru/content/news/Predstavlen-ejegodnyi-doklad-portala-Medscape-po-zarplatam-vrachei-v-SShA.html?utm_campaign=letternews_2018.04.19&utm_content=%

доц. д-р Божидар Ивков