Етикети

, , , , ,

С какъв език говори за болката философията и литературата? Възможно ли е човешката болка да се изкаже с думи и в каква степен? Мопасан, Шопенхауер, Ницше, Валери, Юнгер, Кафка, Гомбрович: седем автора в пет размишления, посветени на въпросите за изразимостта на болката в избрани философски и литературни текстове, в контекста на секуларизационните процеси през ХХ век“.

ANATOMIA BÓLU

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама