Етикети

, , , , , , , , , ,

Лекарите, за които има много негативни мнения в пациентските групи и форуми в мрежата, получават коренно различни оценки при изследване на удовлетвореността на пациентите от лекарите, при които са били на визита – се чете на страницата на Mayo Clinic.

Специалисти от клиника „Мейо“ са установили, че съществува голяма разлика между коментарите, отнасящи се до работата на лекарите, и събираните от пациентите оценки за тяхната удовлетвореност. Такова е мнението на д-р Sandhya Pruthi, специалист по вътрешни болести в Mayo Clinic.

„Пациентите трябва да бъдат информирани за тези разлики, когато вземат решения за своето здраве и избора на лекар, както и самите лекари трябва да се научат по-добре да управляват поместваните в интернет текстове, свързани с тяхната професионална репутация“ – добавя специалистката.

Платформите, които публикуват мнения за лекари (изразявано със звездички, обикновено от 1 до 5 или 6), през последните години са доста популярни източници на информация за пациентите. Проведеното изследване обаче е първото по рода си, в което се анализира надеждността на подобен вид сайтове.

В началния етап на изследването учените са следели интернет сайтове, оценяващи лекари от Клиника Мейо в Рочестър (САЩ). Сред всички 2148 лекари (представители на 28 различни области), 113 са имали негативни оценки в интернет.

След това са сравнени резултатите, получени от тези 113 лекари при формални изследвания на удовлетвореността на пациентите, с резултатите на другите лекари от клиниката (без никакви негативни оценки). Оказало се, че нямало никакви статистически значими разлики между двете групи: нито при общата оценка, нито при оценката на комуникативността и интеракциите им с пациентите.

Интересно е обаче, че лекарите с негативни оценки в интернет, са получили ясно изразени по-ниски точки в частта от анкетата, посветена на факторите, прекрачващи граница отношения лекар-пациент. Ставало дума за такива въпроси, като: контакт на пациента с персонала на болницата, с медицинските сестри и санитарите, времето на чакане пред кабинета, достъпът до кабинета, фактуриране на визитата и достъпността на паркинга.

„Това е много интересно, макар събраните данни да не позволяват да се оцени, по какъв начин този тип преживявания на пациентите са довели до поставянето на негативни оценки в интернет на лекарите“ – казва авторката на изследването.

Подобен род изследвания показват, колко много и различни фактори, преживявания и процеси – не само по линия на отношенията лекар-пациент, са необходими, за да ни дадат чувството, че ще получим добро отношение по време на посещение на лекаря, смята д-р Bradley Leibovich, уролог в Клиника Мейо.

*****

Ако човек се вгледа в оценките на различни лекари в пациентските групи ще види диаметрално противоположни мнения за един и същи лекар. По-рядко може да се натъкне на системна (т.е. винаги и от всички) негативна оценка. Присъщо на българския пациент е в кабинета на лекаря да се държи като „божа кравичка“, а след това да размахва „сабята на воеводата“, на собственото си „величие и непогрешимост“.

И лекарите, и пациентите – преди да влязат в тези си роли, са преди всичко човеци, с всички произтичащи от това плюсове и минуси. А формирането на една оценка на пациента за лекаря е процес, който се влияе от множество фактори, в т.ч. – както е показало споменатото по-горе изследване – фактори, които прекрачват границата на отношенията лекар-пациент.

Източник: PAP/RZ (2018) USA: w internecie pacjenci są bardziej krytyczni wobec lekarzy. W: Rynek Zdrowia z 11 kwietnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/usa-w-internecie-pacjenci-sa-bardziej-krytyczni-wobec-lekarzy,183005,11.html

доц. д-р Божидар Ивков