Етикети

, , , , , , , , , , ,

Твърде голямата обиколка на талията при тригодишни деца увеличава риска от неалкохолна мастна чернодробна болест, когато те достигнат до осем годишна възраст – информира научното списание „The Journal of Pediatrics“.

Успоредно с нарастващия брой случаи на затлъстяване сред децата специалистите наблюдават в педиатричната практика нарастване броя на децата с неалкохолно затлъстяване на черния дроб – казва авторката на изследване проф. Jennifer Woo Baidal от Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

„Много родители знаят, че затлъстяването може да доведе до диабет тип 2 и до други здравни проблеми, свързани с метаболизма. Значително по-рядко си дават сметка, че – дори в случаите на малки деца – това може да доведе до сериозни заболявания на черния дроб – отбелязва проф. Woo Baidal.

До неалкохолно затлъстяване на черния дроб се стига тогава, когато в него се натрупват твърде много мазнини, което води до възникване на увреждащо този орган възпалителен процес. Това е проблем за около 80 милиона лица с САЩ и е най-честото хронично патологично състояние на черния дроб сред децата и младежите. Болестта никак не е безобидна – протича без симптоми, но може да доведе до възникване на цироза на черния дроб, а в отделни случаи и до рак на органа.

Предишните изследвания са били насочени към затлъстяването на черния дроб при юноши и младежи, докато Woo Baidal и колегите насочели изследователските си усилия към чернодробните проблеми на по-малките деца.

Изследването е обхванало 635 деца от Масачузетс, участвали в проспективното изследване „Project Viva“. Учените измервали равнището на чернодробния ензим ALT (аланинова аминотрансфераза) в кръвта. Повишените му стойности подсказват за увреждане на черния дроб и може да се прояви при деца с неалкохолно затлъстяване.

На 8 годишна възраст 23% от участвалите в изследването деца са имали повишени стойности н а ALT. Децата с по-голям размер на талията (мярка за затлъстяване на корема) на възраст 3 години и тези, при които затлъстяването е било с най-голямо нарастване на възраст от 3 до 8 години, по-често са имали повишени стойности на ALT. Това е било установено при около 35% от 8-годишните деца със затлъстяване в сравнение с 20% при лицата с нормално тегло.

„Днес най-добрия метод за борба със затлъстяването на черния дроб при децата и възрастните е намаляването на масата на тялото чрез намаляване на консумацията на промишлено преработените храни и редовните физически натоварвания. Спешно се нуждаем от по-добри средства за изследване, диагностика, предотвратяване и лечение на това заболяване, започвайки от ранно детство“ – отбелязва проф. Woo Baidal, която специализира в сферата на затлъстяването на децата. (PAP)

*****

Независимо от непрекъснатото алармиране на обществото, че затлъстяването става все по-широко разпространен здравен проблем, то продължава да се увеличава, в т.ч. и сред децата. За затлъстяването на малките деца са виновни основно родителите – било поради неграмотност и невежество, било, че не умеят да казват „Не“, било по други причини. За съжаление твърде малко хора си дават поне приблизителна сметка за далеч отиващите социални последици от едно затлъстяване на детето и повишаването на рисковете за неговото здраве.

За затлъстяването на младите българи вина има и родното ни училище, в което като цяло се отделя твърде малко внимание на формирането на адекватна здравна култура в децата, да не говорим за „надзора“ над поеманите от тях храни по време на учебния процес.

Всички ние, родители, баби и дядовци, трябва ясно да си дадем сметка, че здравето на нашите малки любимци в много голяма степен зависи от нас самите и че понякога погрешно разбираната „безгранична обич“ към малките деца всъщност се превръща в техен „тих убиец“.

Източници: Wernicki, Paweł (PAP)/RZ Otyłość uszkadza wątrobę już u ośmiolatków. W: Rynek Zdrowia, z 08 kwietnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/otylosc-uszkadza-watrobe-juz-u-osmiolatkow,182922,11.html

Woo Baidal, J. A., E. E. Elbel, J. E. Lavine, Sh.l L. Rifas-Shiman, M. W. Gillman, E. Oken, E. M. Taveras (2018) Associations of Early to Mid-Childhood Adiposity with Elevated Mid-Childhood Alanine Aminotransferase Levels in the Project Viva Cohort. In: The Journal of Pediatrics. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.01.069

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/otylosc-uszkadza-watrobe-juz-u-osmiolatkow,182922,11.html

доц. д-р Божидар Ивков

 

 

Реклама