Етикети

, , , , , , , ,

В знак на солидарност с всички хора с инвалидност в България, както и в знак на подкрепа на борбата на национално представените организации на и за хора с инвалидност, публикувам уникални данни за разходите за здраве от джоба, правени от хората с инвалидност, както и за социалните неравенства в здравето между двете основни социални категории лица със и без инвалидност.

Целият текст е взет от книгата:

Ивков, Б., А. Атанасов, С. Съйкова, З. Тонева, С. Тодорова, П. Попиванов, Д. Драганов, И. Янков, Т. Ампирска (2017) Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето. ИК УНСС, София. ISBN: 978-619-232-028-7.

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ-СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА