Етикети

, ,

На 11 април 2018 година предстои протест срещу убийствената, граничеща (а може би преминаваща границата) с геноцид политика на Министерство на здравеопазването (МЗ), на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и неолибералните им, формално извън властови, разклонения – някои представители на Центъра за независим живот (ЦНЖ) и Асоциацията на индустриалния капитал[1], които подкрепят „лудостта на „величията“.

За да разберете вредата от тези институции в сферата на инвалидността ще публикувам няколко цитата, които частично и пряко показват, какво представляват уврежданията (impairments) и инвалидността/неспособността (disability) и непряко разкриват антихуманните намерения на представителите на споменатите по-горе институции.

[1] Мисля си дали няма да е по-добре тази Асоциация вместо да се занимава с проблемите на НОИ, да се заеме със създаването на някое и друго работно място за хора с инвалидност, не само за г-жа К.П., но и за други „повредени“ лица.

ЗА ИНВАЛИДНОСТТА