Етикети

, , , , , , , , , , ,

„Необходимо е постепенно да се отдалечим от вътрешния пазар в здравеопазването, конкуренцията и методите за плащане на отделни медицински услуги. Трябва да се върнем към истинските цели на общественото здравеопазване и за тях да се разплащаме, вместо да търсим ефективност и печалба“ – смята бившия министър на здравето на Полша Марек Балицки.

Полският ексминистър смята, че Полша е допуснала фундаментална грешка с въвеждането на пазарните механизми в здравеопазването, когато на преден план е бил поставен принципът, че то трябва да бъде добре ръководено и икономически ефективно, вместо да реализира социално значими цели. Балицки подчертава че е важно да се контролира това дали се подобрява здравословното състояние на дадена популация, има ли равнопоставен достъп до клиники и болници, както и дали системата задоволява очакванията на пациентите.

Балицки обяснява, че селекцията на пациентите се е превърнала в естествен механизъм: обръща се внимание на тези, които не са толкова скъпи. В портала gazeta.pl той отбелязва, че търговските дружества са се научили да взимат най-платените медицински процедури, а скъпите такива или лошо платените са оставени за реализация от публичните здравни заведения. „В резултат на това частният сектор (благодарение на публични средства) е разцъфтял, а държавните болници са потънали в дългове“ – казва бившия министър.

Специалистът посочва, че висшата полска класа започнала да ползва само частните здравни заведения, затвърждавайки фалшивия наратив, че ако всичко се комерсиализира, здравеопазването ще започне да функционира както трябва. Според него се забравя, че парите за финансиране на публичните клиники (30 злоти на пациент) са няколко пъти по-малко в сравнение с абонамента, заплащан за частно здравеопазване.

Балицки напомня, че публичните болници, които са трансформирани в търговски дружества, „са принудени да формират печалба и следователно да се ръководят от икономически принципи“. Резултатът от всичко това е бил „драматично нарастване на броя на хоспитализациите, защото осигуряват приход“, и липса на интерес към ликвидиране на опашките, които за директорите на здравните заведения са най-прекрасната полица, защото могат да разчитат на печалби и да спят спокойно.

***

За хората, запознати с организацията на българското здравеопазване, този материал не казва нищо ново. И не само това, съдържащата се в него информация е по-малко дори само от върха на айсберга, защото например няма нито дума за ужасяващите последици от дивото опазаряване на здравната система.

Всичко посочено в горния материал е валидно не само за полското, но и за родното ни здравеопазване. Представям го тук, само за да покажа, че все повече хора осъзнават огромната вреда, от оставения на „самоконтрол“ свободен пазар. Никога няма да се съглася с подобна позиция – пазарът да бъде оставен тотално сам да се регулира. Във всяка сфера на обществения живот функционират повече или по-малко някакви регулации, защо свободния пазар да прави изключение?

На всички, които са заинтересовани от проблемите на българското здравеопазване, препоръчвам една статия в списание „Социална медицина“, която представя резултатите от нашето изследване през 2015 г.: Попиванов, Пл., Б. Ивков, З. Тонева, Д. Драганов (2017) Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България за болнично лечение. В: Социална медицина, бр. 1, сс. 36-41. http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sm/article/view/4089

Източник: gazeta.pl/RZ (2018) Marek Balicki przekonuje, że komercjalizacja szkodzi służbie zdrowia. W: Rynek Zdrowia z 22 marca http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/marek-balicki-przekonuje-ze-komercjalizacja-szkodzi-sluzbie-zdrowia,182491,14.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/marek-balicki-przekonuje-ze-komercjalizacja-szkodzi-sluzbie-zdrowia,182491,14.html

доц. д-р Божидар Ивков