Етикети

, , , , , , , ,

Д-р Гугъл се превърна в огромен прелом за пациентите. Търсачката предизвика промени в силата на връзката лекар-пациент и това беше истинска революция. От друга страна обаче, тя донесе и много нежелани странични ефекти. Това споделят експертите, когато са питани дали днес ни лекува пословичния (от вицовете за медици) д-р Ковалски или това вече прави д-р Гугъл.

„Не бягаме от модерните инструменти в медицината. Не можем да се страхуваме от д-р Гугъл, защото пациентите използват достъпното в интернет знание и ще го правят във все по-широка област. Необходими са разбира се, инструменти, показващи кое знание заслужава внимание, а кое не“ смята д-р Пьотър Бушман, вицедиректор на предклинични изследвания в Изследователско-развитийния център American Heart of Poland.

Същият специалист напомня, че в едно все по-застаряващо общество, когато се срещаме с все по-голям брой болести и все по-голяма популация, a броят на лекарите очевидно не нараства, ще се наложи да се изправим пред различни системни ограничения.

„Благодарение на съвременните технологии ще можем да осигурим грижи там, където тя ще липсва или достъпа до нея ще се окаже затруднен“ – подчертава д-р Бушман.

По време на III Конгрес за здравните предизвикателства (HCC – Health Challenges Congress), проведен в Катовице от 8 до 10 март тази година, експертите са се постарали да дадат отговор на въпроса: д-р Гугъл, д-р Уотсън (герой на А. К. Дойл от популярните му разкази за Шерлок Холмс) или д-р Ковалски – кой ще ни лекува в бъдеще? По този начин зададен въпросът е бил наименование на една от конгресните сесии.

Според Ева Борек, председател на фондация „Ние, пациентите“, д-р Гугъл се е превърнал в огромен прелом за пациентите. „Търсачката е довела до промяна в силата на релациите лекар-пациент. Лекарят престанал да бъде единственият източник на медицинско знание. Пациентите, 100% на основата на знанието от интернет, изграждат своите здравни компетенции, а д-р Гугъл е своего рода инструмент за електронно обучение“ – смята Е. Борек.

Д-р Гугъл е отворил пред пациентите неизчерпаеми източници и фондове на медицинско знание, което преди появата му е било достъпно само за лекарите, а това вече е истинска революция. От друга страна обаче, д-р Гугъл е донесъл със себе си и много нежелани явления и последици, защото хората не са в състояние да „отсеят“ зърното от плявата.

„За щастие и пациентите, и лекарите започнаха да се справят с това – казва Ева Борек. – Тук, парадоксално, съюзник се оказа също и друг глобален играч – Фейсбук. Той направи възможно пациентите да създават неформални групи, заинтересовани от определено знание, свързано с техните здравни проблеми. Пациентите сами започнаха да достигат до това, кои области на знанието са подходящи за тях“ – споделила Борек.

Съгласие с тази позиция е изразила и Йоланта Черницка-Шивецка, председател на борда на ръководството на фондация Искиерка, подчертавайки значението на Фейсбук.

„За година се поставят около 1000 – 1200 онкодиагнози при деца. Във Фейсбук има регистрирани над 1000 родители. И там знанието, което се разпространява е полезно и значимо. Всички новости се анализират в движение, заедно със знанието от неконвенционалната медицина. Всичко това е верифицирано, публикувани са резултати от изследвания, е казала Черницка-Шивецка.

Според д-р Мачей Хаманкиевич, председател на Висшия медицински съвет, както с всеки инструмент всичко зависи от умелото му използване. Д-р Гугъл може да помогне, но може и да навреди.

„Бих искал да обърна внимание, че засилващите се движения срещу ваксините, са ползвали именно такъв инструмент, какъвто е д-р Гугъл и интернет”, е заявил специалистът.

Д-р Хаманкиевич добавя нещо много важно: „Нямаше да има толкова смъртни случаи поради не поставяне на ваксини в Германия, Италия или Гърция, ако го нямаше това псевдо знание, което се разпространява в интернет. Като лекари сме принудени много често да се борим с това неистинно знание в интернет, но трябва да призная, че в действителност днес срещаме напълно различни пациенти в сравнение с преди няколко години. Днес пациентът отива на лекар напълно подготвен, а във връзка с това и лекарят трябва да бъде напълно подготвен за разговор с пациента, подготвен много повече, отколкото някога“.

*****

Безспорен факт е, че т.нар. д-р Гугъл само за броени години се превърна в основен играч и посредник в отношенията лекар-пациент. Нещо повече, в екип с д-р Фейс, той прониква все по-дълбоко и започва да определя все по-доминиращо релациите между основните играчи в сферата на медицината и здравеопазването. Всичко това, обаче, е „нож с две остриета“.

Преломният момент в отношението към пациента, се приема 2007 година. Тази граница е определена от статия на д-р Скот Хийг от Колежа при Колумбийския Университет (Columbia University College of Physicians and Surgeons). Тогава д-р Хийг, практикуващ лекар, публикувал в списание „Тайм“ статия, в „която описал своя опит с „гуглиращи“ пациенти и свързаните с това проблеми в комуникацията. Според него лекарите са изправени пред нов тип пациенти, които шеговито нарича „медицински гугълрси“, или казано по друг начин пациенти тип „д-р Гугъл“ (Sobierajski 2014: 55).

За „медицинските гугълрси“ са типични поне две основни черти:

(1) като влизат в кабинета на лекаря, те носят в себе си и проявяват онази натрапчива и в някаква степен агресивна сигурност във „всеобхватността“ на знанието си, събрано в интернет, което те смятат за много голямо и високоспециализирано;

(2) знанието на „медицинските гугълрси“ често не е систематизирано, непълно е и е много плътно опаковано с медицински митове (Sobierajski 2014: 55).

Наблюденията ми върху „обмяната на опит и информация“ и търсенето на такава в различните групи на хора с различни видове заболявания, показват, че животът на много хора с хронични заболявания, които се изявяват и като „медицински гугълрси“ е тотално медикализиран, което най-малкото означава:

– наличие на зависимост от получаване и предаване на медицинска информация;

– изтласкване на заден план или изобщо изключване от живота им на редица негови страни – например, трудова заетост, социални контакти, сексуални отношения, образование и развитие на общата култура и др.;

– „пречупване“ на поведението през призмата на медицината на всички или на основни ценности, действия и дейности;

– лесно поддаване на митологизирана информация и на рекламни инвазии за „вълшебното хапче“ и др.п.

Безспорен факт е, че „д-р Гугъл“ е феномен, съвсем млад, сложен и изключително агресивен – стремящ се да подчини правилата и нормите на отношение между лекар и пациент. Не по-малко интересен феномен от научна и прагматична гл.т. са и „медицинските гугълрси“. Възможно най-непродуктивния и погрешен подход тук е отхвърлянето на тези нови явления, за които често всички ние – и пациенти, и лекари, сме неподготвени.

Големият въпрос е свързан с това, как да впрегнем реалната, адекватна и полезна информационна мощ на „д-р Гугъл“ в полза на едни ефективни партньорски отношения между лекаря и неговия пациент? Отговорът на този въпрос изисква усилия от страна на изследователи, лекари и пациенти.

Източници: JJ/RZ (2018) Eksperci: w przyszłości nadal będzie nas leczył dr Kowalski, ale dr Google również. W: Rynek Zdrowia z 14 marca. http://www.rynekzdrowia.pl/technologie-informacyjne/eksperci-w-przyszlosci-nadal-bedzie-nas-leczyl-dr-kowalski-ale-dr-google-rowniez,182175,7.html

Sobierajski, Т. (2014) 33 Czytanki o komunikacji czyly jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. Instytut Oświaty Zdrowotnej, Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa

доц. д-р Божидар Ивков

Реклами