Етикети

,

Не обичам да се връщам към преводи, статии и други материали, които вече съм поставил в графата „Завършени“. Но лудостта на политическите „величия“ ме принуждава да направя това.

Резюмето на настоящия доклад беше преведен още през 2012 г. и бе публикуван в списание „Бехтеревски търсения“, бр. 1. Днес се налага да го публикувам отново, за да напомня на политиците, че подготвяната от тях реформа е безкрайно далеч, както от Препоръките на СЗО, така и от Конвенцията на ООН за правата на хората с инвалидност.

Запазих понятието „инвалид“ като своеобразна протестна реакция срещу политическата имитация на грижа за човека с инвалидност и наложеното още по-стигматизиращо и медикализиращо понятие „лица с увреждания“.

Надявам се този доклад да помогне на всеки, който не е обременен с предразсъдъци и стереотипи по отношение на инвалидността.

доц. д-р Божидар Ивков

СВЕТОВЕН ДОКЛАД