Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Според проучване някои щамове на симбиотични бактерии, които живеят върху кожата на човека, могат да я предпазват от развитие на злокачествени новообразувания. Това са данни от изследване, резултатите от които са публикувани в списанието „Science Advances“.

Според един авторите на изследването – д-р Ричард Гало от Медицинския институт на Калифорнийския Университет в Сан Диего, учените са успели да идентифицират „стафилококов щам Staphylococcus epidermidis, широко разпространен по здравата кожа на човека, който селективно потиска нарастването на някои новообразувания“ – казва д-р Р Гало в качеството му на един от участниците в изследването.

Учените са забелязали, че стафилококовия щам Staphylococcus epidermidis създава 6-N-хидроксиаминопурин (съкратено 6-HAP). Това потиска активността на ензима, наречен ДНК- полимераза, който е необходим за дублиране на генетичния материал на клетките преди тяхното делене или по време на създаване на ДНК. От гл.т. на синтеза на ДНК, 6-N-хидроксиаминопурина може да блокира деленето на клетките и като последица да предотврати нарастването на новообразуванието.

При експерименти върху клетъчни култури учените са доказали, че 6-HAP селективно потиска деленето на клетките на новообразуванието, но не оказва влияние върху здравите епителни клетки (кератиноцити).

При мишки, на които са инжектирани клетки от агресивната меланома от линията B16F10, интравенозното подаване на 6-HAP е довело до потискане на нарастването на туморите с 50%. Не е установена токсичност за организмите на гризачите.

Нещо повече, колонизацията на кожата на мишките със стафилокока S. epidermidis от щама, произвеждащ 6-HAP, е ограничило възникването на рак на кожата под влиянието на UV лъчение. Същевременно при мишките, които са имали по кожата стафилококов щам, който не произвежда 6-HAP, е наблюдавана появата на значително повече тумори.

Според мнението на учените тези резултати насочват към това, че в микрофлората на кожата на някои хора се намират бактерии, които могат да предпазват от развитие злокачествени кожни тумори. Както напомнят изследователите, генетичните проучвания са показали, че щамът S. Epidermidis, произвеждащ 6-HAP, населява кожата на много здрави хора.

„Нарастващият брой доказателства показва, че микрофлората на кожата е важен елемент, отговарящ за човешкото здраве“ – подчертава д-р Гало.

Ученият напомня, че изследователският екип по-рано е показал, че някои бактерии, живеещи върху кожата ни, произвеждат пептиди, влияещи върху предпазването от болестотворни микроорганизми, например Staphylococcus aureus.

Необходими са следващи изследвания, за да може да се разбере дали 6-HAP може да бъде използван при превенция на новобразувания по кожата при хора, а също дали липсата на този щам, произвеждащ 6-HAP, не повишава риска от развитие на тумори.

Трябва да се има предвид, че според СЗО 2-3 мил. човека в света страдат от рак на кожата, а над 130 000 от меланом. И особено важно, прекомерното излагане на кожата на UV лъчение, в т.ч. и в солариумите, се смята за основната фактор на риска от появата на кожни тумори.

Източници: PAP/RZ (2018) Przyjazne bakterie mogą chronić przed rakiem skóry. W: Rynek Zdrowia z 07 marca. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-przyjazne-bakterie-moga-chronic-przed-rakiem-skory,181935,11.html

Nakatsuji, T., T. H. Chen,  A. M. Butcher, L. L. Trzoss, S.-J. Nam, K. T. Shirakawa, W. Zhou, J. Oh, M. Otto, W. Fenical, R. L. Gallo (2018) A commensal strain of Staphylococcus epidermidis protects against skin neoplasia. In: Science Advances, Vol. 4, no. 2, DOI: 10.1126/sciadv.aao4502

превод и преразказ: доц. д-р Божидар Ивков