Етикети

, , , ,

Учени от Лундския университет в Швеция са създали и предложили нова класификация на захарния диабет при възрасни хора. Това става ясно от публикувана статия в реномирането медицинско списание The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Вместо традиционната класификация на диабета като диабет тип 1 и тип 2, учените са предложили нова класификация, разделяйки видовете диабет на 5 групи, които са съобразени с уникалното прогресиране на заболяването, както и с риска от съответните усложнения. Шведските учени предлагат следнита класификация:

– Тежък автоимунен диабет (SAID);

– Тежък инсулинодефицитен диабет (SIDD);

– Тежък инсулинорезистентен диабет (SIRD);

– Диабет лека форма, свързан със затлъстяване (MOD);

– Диабет, свързан с възрастта (старчески диабет) (MARD).

Тази класификация е създадена на основата на анализ на данни за 8980 възрастни лица от шведския регистър, за първи път са били диагностицирани с диабет. Резултатите са били потвърдени при анализ на данни за 5795 лица от три други бази данни в Швеция и Финландия.

„Резултатите от нашето изследване показват, че тази нова кластеризация на пациентите с диабет в зряла възраст превъзхожда класическата класификация на диабета, доколкото тя идентифицира пациентите с висок риск от диабетни усложнения при диагностика и предоставя информация за лежащите в основата механизми на заболяването, като едновременно с това насочва към избора на лечение“ – отбелязват изследователите.

Те смятат, че уточнената класификация може да се превърне в силен инструмент за индивидуализирани схеми на лечение и определяне на лицата с повишен риск от усложнения при поставяне на диагнозата.

Източници: Хамзина, Н. (2018) Шведские ученые предложили новую классификацию сахарного диабета. Медвестник. Портал российского врача. https://medvestnik.ru/content/news/Shvedskie-uchenye-predlojili-novuu-klassifikaciu-saharnogo-diabeta.html?utm_campaign=letternews_2018.03.07&utm_content=%5B%5Bfirstname%

Ahlqvist, E., P. Storm, A. Käräjämäki, M. Martinell, M. Dorkhan еt.al. (2018) Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. In: The Lancet Diabetes & Endocrinology, 1 march, DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30051-2

доц. д-р Божидар Ивков