Етикети

, , , , , , , , ,

Познанията и уменията в сферата на медицината, информатиката и статистиката са необходими при интерпретацията на медицинските данни. Подобни знания и умения ще могат да получат бакалаврите по биостатистика – специалност, която предстои да стартира в медицинския Университет в Бялисток – Полша.

Това е първата в Полша такава специалност. През първата година Университетът ще приеме 18 човека за обучение в нея. Специалността и обучението на студентите ще свърже знанията по математика, информатика и медицина.

Според полските специалисти подобни експерти в Полша има много малко, а те са много необходими, например при провеждането на клинични изследвания. Такива специалисти се очаква да бъдат много полезни във фармацевтичните фирми, във вузовете при научни изследвания или в процеса на работа върху нови лекарства.

В момента много фирми или здравни заведения в Полша използват услугите на задгранични специалисти, поради липсата на такива в страната.

Очаква се биостатистиците, подготвени по математика, информатика и медицина, да взимат участие например при планиране на изследвания, както и да интерпретират данни, да ги обработват и анализират. Биостатистиката в Полша едва сега „се ражда“, а необходимостта от подобни специалисти ще бъде голяма доста години напред.

В Университета мислят да използват придобития опит от предишни периоди, когато е имало следдипломна квалификация по биостатистика, като същевременно ще се работи и за създаване на магистърска програма за желаещите.

От 1 март в Университета стартира и международно, уникално обучение на докторанти по медицинска биология и биостатистика в рамките на проекта ImPRESS. Набирането на кандидати ще е до края на май, а през есента ще започне самото обучение.

***

Неволно си зададох въпроса дали у нас има здравно заведение, в което да има персонал, който да проумее значимостта на тази специалност? Силно се съмнявам, особено като познавам тежките форми на нарцисизъм сред една голяма част от хабилитирания медицински състав. А за някои други дейности, провеждани и сега у нас (доколкото ми е известно по безобразен начин) и свързани с прочуванията и изпитанията на нови лекарства, в които биостатистиката би била много полезна, просто не ми се мисли.

Източник: Izabela Próchnicka РАР (2018) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku chce uruchomić studia z biostatystyki. W: Rynek Zdrowia z 12 lutego 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/nauka/uniwersytet-medyczny-w-bialymstoku-chce-uruchomic-studia-z-biostatystyki,181213,9.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/nauka/uniwersytet-medyczny-w-bialymstoku-chce-uruchomic-studia-z-biostatystyki,181213,9.html

доц. д-р Божидар Ивков