Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

На 5 февруари тази година Европейската Комисия е стартирала интернет база данни, в която е съхранено знание за борбата с рака. Електронната страница трябва да помогне при намирането на надеждна, проверена информация за възникването, лечението и предотвратяване появата на новообразувания. Ето и адреса на базата данни:

http://www.encr.eu/

Според комисарят по здравето на ЕС Vytenis Andriukaitis надеждната информация за онкологичните заболявания, е съществен аспект в подхода на ЕС към този вид заболявания.

На свой ред комисарят по образованието е заявил, че стартирайки европейската система за информация за рака ECIS, достъпът до проверена научно информация става възможен и това е пример за съществена подкрепа на Комисията, както за изследователите, така и за ползвателите на базата данни в ЕС и извън него. Тази система ще помага да се оцени и да се провежда мониторинг на онкологичните заболявания в отделните страни и региони, да се разпознават тенденции във времева перспектива, както и да се натрупва информация, която на свой ред ще може да съдейства за ограничаване на разпространението на този вид заболявания.

Интернет страницата ECIS, е активирана от Общия изследователски център на ЕК (JRC) по случай Световния ден за борба с рака. Базата данни съдържа информация за над 150 европейски онкологични регистъра от 25 страни членки на ЕС и 7 страни извън него. В нея може да се открие информация за честотата на разпространение, достъпа до лечение и преживяемост в страните и регионите на Европа. Тези данни могат да бъдат, също така, филтрирани според вида на заболяването, пол, възраст и да се сравняват според години и категории.

На основата на събраните данни от JRC излиза, че най-честите видове рак в Европа са: рак на дебелото черво, на гърдата, на простатата и белите дробове. Ракът на белите дробове е най-честа причина за смърт сред мъжете, докато ракът на гърдата е водещ при жените. И при двата пола второ място, от гл.т. на смъртността, заема ракът на дебелото черво.

Като се позовават на конкретни изследвания, авторите на ECIS твърдят, че около 1/3 от онкологичните заболяванията могат да бъдат избегнати. Те са създали списък с препоръки (т.нар. Европейски Кодекс за борба с рака), които могат да доведат до намаляване на риска от заболяване. Това са препоръки отнасящи се, както до здравословния начин на живот, така и до хранителния режим и избягването на социалните фактори, които могат да предизвикат рак.

Авторите на базата данни напомнят, че ранното откриване на рака значително увеличава шансовете за неговото излекуване.

От 2007 г. Европейската комисия е насочила за борба с рака около 2,4 милр. евро. Целта на ЕС в тази област е намаляване на онкологичните заболявания с 15% до 2020 г.

Източници: PAP/RZ (2018) UE: internetowa baza wiedzy nt. walki z rakiem już działa. W: PAP/Rynek Zdrowia z 05 lutego 2018. //www.rynekzdrowia.pl/serwis-onkologia/ue-internetowa-baza-wiedzy-nt-walki-z-rakiem-juz-dziala,180999,1013.html

Европейски Кодекс за борба с рака. https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/bg/

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Действия срещу рака: европейско партньорство. Брюксел, 24.6.2009 COM(2009) 291 окончателен. http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/docs/com_2009_291_bg.pdf

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама