Етикети

, , , , , , , ,

При бременните жени, които са на 40 и повече години има повишен риск от преждевременно раждане, независимо от всички останали фактори, пораждащи проблеми. На страниците на списанието „PLOS ONE“ е публикувана статия по този въпрос.

Авторите на статията, са учени от CHU Sainte Justine в Монтреал, Канада. Те акцентират на установения факт, че възрастта, на която жените забременяват и раждат деца, се повишава и това е тенденция, наблюдавана по целия свят. Именно това е една от основните причини да се вземат предвид всичко здравни аспекти, които са свързани с тази тенденция.

Екип от учени под ръководството на д-р Florent Fuchs е изследвал голяма популация жени, за да установят, какво влияние оказва възрастта на майката върху риска от преждевременно раждане. Учените са анализирали данни от рандомизираното контролирано изследване „QUARISMA“, което е обхванало бременни жени в 32 болници в Квебек в периода 2008-2011 – общо 165 195.

Изследователите са формирали пет възрастови групи за изследваните лица: 20-24 г.; 25-29 г.; 30-34 г.; 35-39 г.; 40 и повече години. След това са определили други фактори, които потенциално биха могли да влияят върху риска от преждевременно раждане. Става дума за: усложнения при бременност, гестационен диабет, прилагани методи за подпомагане на забременяването, прилагане на инвазивни процедури, прекарани предишни заболявания, аномалии в конструкцията и функционирането на плацентата, както и тютюнопушенето и употребата на психоактивни вещества преди и по време на бременност.

Оказало се, че дори след като се вземат предвид всички потенциално опасни фактори, по-високата възраст на майките (40 и повече години) доста изразено е била свързана с повишен риск от преждевременно раждане. Интерес представлява установения от учените факт, че жените на възраст 30-34 години са имали ясно изразен най-нисък риск от преждевременно раждане.

***

Струва ми се, че за много млади жени в България (и не само) би представлявало интерес да разберат, какво е влиянието на възрастта при наличие на едно или повече автоимунни заболявания върху преждевременното раждане? Дали лечението с биологични лекарства има някаква роля тук и ако да – каква? Съществува ли взаимно усилващо се влияние между факторите възраст и автоимунно заболяване, или такава връзка не съществува, при оценката на риска от преждевременно раждане?

Резултатите от изследването предоставят важен и интересен фактологичен материал за размисъл.

Източници: PAP/RZ (2018) Ryzyko przedwczesnego porodu rośnie po czterdziestce. W: Rynek Zdrowia z 01 lutego 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Ryzyko-przedwczesnego-porodu-rosnie-po-czterdziestce,180895,11.html

Fuchs, F., B. Monet, Th. Ducruet, N. Chaillet, F. Audibert (2018) Effect of maternal age on the risk of preterm birth: A large cohort study. In: PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191002

доц. д-р Божидар Ивков