Етикети

, , , , , , , , , , ,

Според полската специалистка – проф. Бригида Квиатковска, е изключително важно хората с ревматоидни заболявания да имат възможно най-бързия достъп до диагностика и ранно лечение на болестта, което обуславя влизането в ремисия. И това е един от най-важните проблеми в организацията на лечението на хората с ревматоидни заболявания в Полша. А в България?

В Полша е стартирал пилотен проект в 10 здравни центъра, който е насочен към ранното откриване на ревматоидния артрит (РА). Според проф. Квиатковска ранното откриване на болестта ще се извършва от семейните лекари – разбира се, подходящо обучени, и те ще насочват максимално бързо пациентите към ревматолог. Според проекта тези хора ще могат да получат ранно лечение – в рамките до една година от започване на болестта, което е най-важното за постигането на ремисия.

Проектът ще трябва да покаже ефективността на разработения нов модел на грижи за хората с ревматоидни заболявания в ранния етап на възпалителния процес на ставите. Специалистите в сферата на ревматологията са подчертавали многократно, че започването на адекватно лечение с биологична терапия при тези болни, е силно затруднено, защото те застават на опашка заедно с хронично болните, страдащи от остеоартрит и чакат с месеци, а понякога и с години. Това в един момент почти обезсмисля съвременното лечение, защото трайната инвалидизация вече е настъпила.

„Обикновено не виждаме непреките разходи, породени от възпалителните ревматични заболявания. Ако по-рано включим лечението, то човекът остава на пазара на труда. Не ползва болнични, не се инвалидизира и не получава пенсия за инвалидност. Такъв човек очевидно оказва много по-малък „натиск“ и върху здравната система, защото няма потребност от допълнително лечение на съпътстващи заболявания, които се появяват в активния период на ревматоидната болест“ – споделя проф. Квиатковска.

Странното е, че „слепотата“ на здравната каса в България, както и наложената от нея „слепота“ на ревматолозите, е изключила подобна философия на мислене, което води, от една страна, до пестене на пари за здраве о нарастване на личните разходи за здраве от джоба на пациентите, но от друга страна до разхищение на средства от други социални фондове. Да игнорираш непреките разходи в здравеопазването, както се прави в България, си е равносилно на финансово престъпление. Да не говорим за т.нар. неизчислими разходи и загуби – страданието на човека, инвалидизацията му и др.

Източник: PWX/RZ (2018) HCC 2018: koszty pośrednie chorób, je też trzeba dostrzegać. W: Rynek Zdrowia z 25 stycznia 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/hcc-2018-koszty-posrednie-chorob-je-tez-trzeba-dostrzegac,180694,1011.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама