Етикети

, , , , , , , , , , , , , ,

„Винаги боледува целия човек“

(истина, изказвана от старите интернисти) проф. Eugeniusz J. Kucharz – председател на полското дружество по ревматология

От 2015 година в Полша започна да излиза ново списание, посветено на ревматологията. На основата на уводната статия на проф. Кухаж ще се опитам да представя едни от най-важните предизвикателства, пред които е изправена съвременната ревматология, както и самите ревматолози и хора с ревматоидни заболявания.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЪВРЕМЕННАТА РЕВМАТОЛОГИЯ