Етикети

, , , , , , , , , , , , , ,

Установих, че мисличките са като хората – нуждаят се от внимание, взаимност, съпричастност, от позитивна мисъл за тях. Когато ги забравям и те забравят да ме спохождат.

*****

За да бъде създадена обща и работеща дефиниция за инвалидността е важно да се вземат предвид взаимоотношенията между здравето на човека (като се отчита неговия пол, възраст и образование) и обществото и социалната среда, които го обкръжават. Освен това, една изчерпателна дефиниция на инвалидността трябва да вземе предвид всички нейни аспекти: медицински, психологически, педагогически, социални/социологически, правни, антропологични и морални. Успоредно с това трябва да се има предвид, че всяка обща дефиниция „губи“ важни детайли от същността на дефинирания социален феномен – колкото по-обща е дефиницията, толкова повече детайли отсъстват от нея.

*****

Подмяната пол с половата идентичност не е случайност, а целенасочен политически акт с не много ясни, но със сигурност прикрити апетити за подчинение и доминация над широки социални слоеве или поне със стремеж да се отклони вниманието на обществото от значимите социални проблеми, създадени от политическите елити и онези, скрити зад тях, тайнствени икономически елити, чиято цел е трупане на печалба, власт и в крайна сметка поробване на човечеството.

*****

Нямам време да бъда самотен, да ми е скучно или да остарявам. Занимавам се с други, полезни и интересни, не само за мен, неща.

*****

Ако парафразирам Оскар Уайлд бих казал, че всеки от нас се страхува да прочиства душата си, защото духовния ни „боклук“ може да бъде прибран и усвоен от други хора.

*****

Единствената реална собственост, която притежавам, това е мозъкът ми. Дори неговите творения, когато станат публично достояние, престават да бъдат изцяло мои.

Божидар Ивков