Етикети

, , , , , , , ,

В Давос експерти на Световния икономически форум са представили ежегодния си доклад за глобалните рискове за човечеството през 2018 година (Global Risks Report 2018). Тази година сред тях са и резултатите от работата по предотвратяване на разпространението на устойчивостта към противомикробни препарати.

„В новият раздел Hindsight ще се върнем към предишни издания на доклада и ще разгледаме три риска, на които вече е било обръщано внимание: устойчивостта към противомикробни препарати, безработицата сред младежите и феномена за онлайн-дезинформацията. Нашата цел е да се проследи прогреса, постигнат за изтеклите години“ – се казва в доклада.

Авторите на изследването отбелязват, че рисковете, свързани с антибиотичната резистентност, за която е писано в доклада от 2013 година, си остават актуални и днес. „Както и преди днес се сблъскваме с две тенденции, които говорят за наличие на потенциална катастрофа“: първата от тях е свързана с факта, че „нови класове лекарства не се разработват“, а втората тенденция показва, че „резистентността към съществуващите препарати продължава неумолимо да се разпространява. Залогът е изключително висок – ако резистентността изпревари всички достъпни антибиотици, това ще означава „краят на съвременната медицина“ заявяват експертите.

Безпокойство в изследователите предизвиква влиянието на антимикробната резистентност върху глобалната икономика. В изследване, публикувано от Световната банка през март 2017 г., е показано, че резистентността към антибиотиците ще нанася вреди на ръста на глобалния БВП между 1,1 и 3,8 процентни пункта до 2050 г. Според данните, подкрепяни от правителството на Великобритания и Wellcome Trust, тази резистентност може да струва 100 трлн долара към 2050 г., при това годишния показател за смъртността ще достигне 10 млн. Човека в течение на този период.

През 2014 г. СЗО съобщи, че резистентността на Klebsiella pneumoniae към карбапенемам е била проявена в мнозинството страни, предоставящи данни. През 2017 г. Изследванията са показали, че бактериите, устойчиви на колистин, антибиотик, наричан последна надежда, са се разпространили по света в течение на 18 месеца от момента на първата изява на резистентност.

От една страна експертите отбелязват работата по борбата с резистентността към антибиотиците, но от друга страна засега мнозинството мероприятия са в етап на планиране. По данни на СЗО към април 2017 г. националните планове за действие са били завършени в 67 страни, а в 62 страни, са били в процес на разработване.

***

Независимо къде е България, заплахата е твърде сериозна, а опазаряването на здравеопазването у нас е набрало такава скорост, че то едва ли ще може да реагира адекватно на подобен риск. И така: идва ли края на съвременната медицина? Въпрос, на който ще отговори бъдещето. Проблемът обаче си остава: колко човешки живота ще струва този отговор, какъвто и да е той?

Източници: Нелли Хамзина (2018) World Economic Forum: если резистентность «обгонит» доступные антибиотики, это будет конец современной медицины. В: Медвестник. Портал российского врача. https://medvestnik.ru/content/news/World-Economic-Forum-esli-rezistentnost-obgonit-dostupnye-antibiotiki-eto-budet-konec-sovremennoi-mediciny.html?utm_campaign=letternews_2018.01.18

The Global Report 2018. http://report.weforum.org/global-risks-2018.

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама