Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Съобщение на СЗО, че има намерение да впише компютърните игри в списъка на здравните проблеми и заболявания, е предизвикало сред учените множество противоречия. Някои дори твърдят, че такава зависимост не съществува.

От години много лекари предупреждават, че е твърде лесно да се премине границата между невинната забава и сериозната заплаха, която носи животът във виртуалния свят. Но намерението на СЗО да впише зависимостта от игрите в списъка на Международната Класификация на болестите и здравните проблеми (ICD-11 / МКБ-11), буди сериозни противоречия сред експертите.

Полският вестник „Gazeta Wyborcza“ припомня, че през ноември миналата година в научното списание „Peer J” е била публикувана информация за изследване на учени от Университета в Кардиф. На основата на проведени експерименти, в които са участвали над 2000 запалени геймъри, изследователите са достигнали до извода, че всъщност същинска зависимост от игрите по-скоро не съществува, a лицата, които интензивно играят не правят това заради самите игри, а по-скоро като рекомпенсация на това, че са нещастни в други сфери на живота си.

Учените твърдели, че „интензивната игра може да бъде само своеобразна форма на заместваща активност, а не истинска зависимост“.

Американското психиатрично дружество също не споделя до край възгледа на СЗО. Негови представители не изключват, че такава болестна единица съществува, но все пак подчертават, че разстройствата, свързани с компютърните игри, са състояние, което изисква „по-нататъшни изследвания“.

За да е възможно диагностицирането на зависимост от игрите, нейните симптоми трябва да са факт в живота на „болния“ поне една година. Това, между другото, са неконтролирано време, посвещавано на игрите, отдаване на изключително предимство на игрите пред други задължения и неумение да се променя вредното поведение.

***

Ако приемем становището, че страстта към компютърните игри представлява само „заместваща активност“, то според мен може да се говори предболестно или проболестно поведение, защото нарушава условията за нормално израстване и развитие на тялото на младия човек, или нанася сериозни вреди на здравето на зрелия човек именно чрез създаването на такива нездравословни условия и начин на живот, каквито са обездвижването, продължителното облъчване с радиацията на компютрите или другите устройства за игри, както и – понякога – неконтролираното поглъщане на вредни храни и напитки по време на игра.

Описаните от Американското психиатрично дружество симптоми на потенциалната болестна единица отварят вратите на един свят, изпълнен с фрустрация и депривация, със сериозни личностно-психологически дефицити, с много сериозни дефекти в средата и условията на възпитание и израстване на младия човек, с тежки последици от психични травми и др.

Споменатият тук проблем поставя въпроса за това, доколко нездравословното поведение, особено осъзнатото като такова поведение, може да се приеме като вид зависимост или по-скоро тук става дума за „заместваща активност“ с проболестно поведение?

Източник: Gazeta Wyborcza/RZ (2018) Uzależnienie od gier komputerowych: dla jednych nie istnieje, dla innych to choroba. W: Rynek Zdrowia z 12 stycznia 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/uslugi-medyczne/uzaleznienie-od-gier-komputerowych-dla-jednych-nie-istnieje-dla-innych-to-choroba,180281,8.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/uslugi-medyczne/uzaleznienie-od-gier-komputerowych-dla-jednych-nie-istnieje-dla-innych-to-choroba,180281,8.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама