Етикети

, , , , , , ,

Радиацията на електромагнитното поле, излъчвана от популярните битови електрически и електронни уреди повишава риска от спонтанен аборт. Това е резултатът от най-новите изследвания, проведени в САЩ от консорциума Kaiser Permanente.

Изследванията, в които са взели участие 913 живеещи в Сан Франциско Калифорния, са показали, че за жените, изложени на по-голяма радиация от електромагнитно поле, има по-голям риск от спонтанен аборт по отношение на тези, които са били изложени на по-ниски нива на облъчване.

Учените, осъществили изследването, са показали, че източник на вредното излъчване са не само мобилните телефони и безжичните мрежови предаватели, но и електрическите уреди за ежедневна употреба – хладилници и фризери, сешоари за коса, ютии за гладене на дрехи, както и телевизори и съдомиялни машини.

„По време на изследванията ни открихме доказателства, че рискът от спонтанен аборт нараства трикратно при жените, които са изложени на по-силна електромагнитна радиация“- обобщава изследователския колектив.

Жените, участвали в изследванията, били разделени на 4 групи, определени на основата на нивата на радиация, на които са били изложени през денонощието:

(1) жени, при които радиацията е под 2,5 милигауса (mG) на денонощие,

(2) между 2,5-3,6 mG,

(3) между 3,7-6,2 mG и

(4) над 6,3 милигауса на денонощие.

Учените не са установили повишаване на риска от спонтанен аборт при жените от първата група. Д-р De-Kun Li, старши изследовател в колектива на Kaiser Permanente отбелязва, че изследването е посветено на влиянието на електромагнитната радиация върху бременността и представлява едно от пионерските изследвания от този вид, а светът на науката е все още в началото на процеса на разбиране на влиянието на този вид радиация върху здравето на човека.

По-рано през декември здравният департамент в Калифорния е издал набор от съвети, подпомагащи борбата с прекомерната експозиция на тялото на електромагнитна радиация, особено тази, която излъчват мобилните телефони. Сред препоръките има съвет, мобилните телефони да се държат далеч от тялото, особено по време на сън, а слушалките да се свалят, когато не се използват. Калифорнийската институция е обърнала внимание също така на факта, че уредите, обещаващи блокиране на достъпа на електромагнитните вълни до тялото могат да излагат ползвателите им на парадоксално по-висока радиация.

***

За вредата от този вид радиация се знае сравнително отдавна. Малко хора обаче, са наясно, че „Електромагнитните полета (ЕМП) и радиочестотната радиация (РЧР) взаимодействат с човешките тъкани и може да се наблюдават нежелани ефекти върху фертилитета и репродуктивността на човека и животните. Това становище представя някои доказателства за нежеланите ефекти от ЕМП и РЧР върху много параметри от функцията на сперматозоидите, което води до въпроса за генотоксичността и канцерогенността на тези ефекти върху репродукцията“ [1]. Още по-малко хора си дават реална сметка за обхвата на тази вреда и за възможните трагични последици – та нали тези вълни не ги виждаме, не ги усещаме в ежедневието си. Факт, но това не отменя тяхното съществуване.

Електромагнитната радиация е вредна за сърдечно-съдовата система, ендокринната система, репродуктуивните възможности на човека и животните и др. [2] „Някои проучвания върху магнитното поле с честота от 50 – 60 Hz, установяват влияние върху човешкото здраве. Акцентира се върху различни клинични състояния, като: детска левкемия, мозъчни тумори, генотоксичност и невродегенеративни заболявания, безплодие, вродени аномалии, повишен риск от спонтанни аборти и нови мутации…“ [1].

Можем ли да се предпазим? И ако да – как?

Без да съм специалист в тази сфера, се сещам за най-простите предпазни мерки. Когато не използваме дадени уреди, които са възможен източник на електромагнитна радиация, те да бъдат изключвани или ако това не е възможно, да стоим далеч от тях.

Друга предпазна мярка би могла да бъде да не носим мобилните си телефони в джобове, които се намират непосредствено пред сърцето. На трето място, да не спим в стаята, в която работим с компютъра си, но ако това не е възможно по време на сън да изключваме не само компютъра, но и рутера, който ни осигурява интернет връзката.

И накрая, някъде Алберт Айнщайн казва: „За съжаление вече стана очевидно, че нашата технологичност задмина нашата хуманност“. Днес ние не сме способни да се предпазим от негативните последици от масовото навлизане на модерните технологии. Първо, защото те носят огромни печалби, второ, защото внедряването на определени технологии, подчинено на стремежа към печалба, е основано на незнанието за последиците и трето, защото хуманността ни е подчинена на законите на свободния пазар, т.е. на нехуманността. И не на последно място, улеснявайки живота ни, тези технологии често се превръщат в „наркотик“ с непредвидими последици.

Източник: PAP/RZ (2017) Badania: pole elektromagnetyczne zwiększa ryzyko poronienia. W: Rynek Zdrowia z 27 grudnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-pole-elektromagnetyczne-zwieksza-ryzyko-poronienia,179738,11.html

Литература: 1. Околисйки, Ст. (2014) Влиянието на електромагнитни полета и радиочестотна радиация върху репродукцията на хора и животни. http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/7._EMF_S_Okoliyski.docx.pdf

2. Влиянието на електромагнитната радиация върху човешкото здраве. http://bg.intoxication-stop.com/vliyanie-elektromagnitonogo-izluchenya-na-zdoroce-che~1.htm

доц. д-р Божидар Ивков