Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Според френски учени, човекът е достигнал границите на своите физически възможности. Те твърдят, че няма да ставаме по-високи, няма да живеем по-дълго, няма да можем да бягаме по-бързо и да скачаме по-високо.

Научното списание „Граници във физиологията“ (Frontiers in Physiology) публикува преглед на научни доклади, анализи и публикации от последните 120 години, който разкрива факта, че достигаме до предела на своите биологични възможности, а промените в средата, дори и глобалното затопляне, са в състояние  да ограничат допълнително тези възможности, разкриват констатациите на учените от RMF FM.

Съществуващото мнение, че всяко следващо поколение на човека може да притежава по-големи физически възможности и да живее по-дълго не е необходимо да се потвърди. Интердисциплинарен екип от френски учени, като е анализирал всички достъпни материали, в т.ч. исторически, твърди, че развитието на нашите физически възможности е влязло във фазата на платото, подобно на растежа и продължителността на живота. Това предполага, че достигаме до биологичните граници, които няма да бъдем в състояние да преминем.

Независимо от непрекъснатия напредък в науката и медицината, въпреки все по-доброто хранене, тези наши характеристики няма да се развиват. А това означава, че в съвременните общества нашия вид е достигнал максимума на своите възможности. Според учените ние сме първото поколение, което започва да си дава сметка за това, казва Jean-François Toussaint от декартовия Университет в Париж.

Авторите на изследването предупреждават, че в бъдеще е възможно да стане още по-лошо. Анализът на генетичните и на средата фактори показва, че постепенно нашите възможности да постигаме днешния лимит дори ще намалеят. Още сегашните ограничения в нашите възможности са доказателство, че предизвикателствата на физическата среда, в т.ч. климатичните, ни налагат по-големи ограничения.

***

Всеки човек иска да живее по-дълго и да има по-големи физически възможности, но никой не иска да остарява и да се разболява. Съвременната медицина лекува всичко, но не може да излекува почти всичко. За сметка на това смъртта е отдалечена с години, но цената не рядко е хронична физическа болка и сериозни страдания, породени от хроничните заболявания.

И нещо, което е много важно, но почти никой не се замисля за това. Тялото на човека е оформено в процеса на еволюцията стотици хиляди години и е оформяно в контекста на потребностите на живота на ловците-събирачи, на хората, които са живеели в непрекъснато движение. По това време един от малкото източници на стрес е била заплахата, идваща от физическата среда в лицето преди всичко на дивите животни, а в последствие, успоредно с уседналия живот, и от страна на други човеци. С развитието на цивилизацията се множат източниците на стрес и психично напрежение, което натоварва сърцето и нервната система с негативни влияния, за които те не са пригодени.

Успоредно с това, развитието на технологиите и на самата цивилизация снижават физическите усилия на човека и с това неговите физически възможности. И тук става дума за възможностите на редовия гражданин, а не за напомпаните с хормони и стимуланти спортисти, чийто постижения са ненормални за всеки трезво мислещ човек.

Какво ни очаква в бъдеще? Едва сега започваме да разбираме. Или… Поне аз, за себе си, съм склонен да приема изводите на френските учени почти на 100%.

Предупреждението на учените е, да се внимава човечеството да не изпадне в период на регресия, а това изисква решения, които да създават максимални условия за поддържане на постигнатото от Homo sapiens.

Източници:

rmf24.pl/RZ (2017) Badania: nasz organizm osiągnął kres biologicznych granic. Z: Rynek Zdrowia 07 grudnia 2017.

Marck, А., J, Antero1, G. Berthelot, G. Saulière, J.-M. Jancovici, V. Masson-Delmotte, G. Boeuf, M. Spedding, É. Le Bourg, J.-F. Toussaint (2017) Are We Reaching the Limits of Homo sapiens? In: Frontiers in Physiology, 8:812, doi: 10.3389/fphys.2017.00812

доц. д-р Божидар Ивков