Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Едни от най-трудните моменти, са осъзнаването, че болестта не може да се владее, да се управлява, осъзнаването на собственото безсилие пред „своеволията“ на собственото тяло и причиняваните от него страдания. Телесността, тялото сякаш се „отчупва“, „откъсва“ от личността и се изправя като нещо чуждо, враждебно, ограничаващо, потискащо свободната воля и подчиняващо целия живот на човека на собствените си капризи.(Б. Ивков)

„Болката, затрудняваща ежедневното функциониране. Отнемаща радостта от живота” (с. 36)

„Промяна в начина на живот, затруднения по време на извършване на ежедневните дейности, самота, страх, депресия” (с. 73)

„Липса на разбиране в лекарите и гигантски опашки за достъп до тях ” „Липса на подходящо лечение и на достъп до подходящи лекарства” (с. 93).

РЕВМА БОЛЕСТИ И ЗАЕТОСТ

Реклама